Rezultati lobiranja u Aziji ponekad znaju imati neočekivane ishode. Public Affairs Asia donosi deset najvažnijih savjeta za profesionalne lobiste;

 

Prepoznati pravila igre

Pravila koja vrijede na Zapadu, ne primjenjuju se nužno i na Istoku. Određene strategije i prakse su univerzalne, druge zahtijevaju prilagodbu lokalnim uvjetima.

 

Jedno mjerilo ne vrijedi za sva

Treba izbjeći stvaranje Azijske public affairs strategije. Kompleksnot kontinetna onemogućava prihvaćanje određene prakse na svim područjima. Ono što je bitno, jest razviti znanje o tržištu na kojem se djeluje, i po potrebi unajmiti osobu koja isto tržište poznaje.

 

Problem konvergencije

Na Azijskom je prostoru važno razumjeti kako se određene discipline podudaraju. Iako odnosi s javnošću i public affairs na Zapadu imaju točno određene zadatke i djelomično uokvirena područja djelovanja, u Aziji odnosi s medijima često postaju sastavni dio svake public affairs kampanje.

 

Upravljati očekivanjima

Pojedinac se ne smije slijepo ugledati na poštivanje  i vjerovanje u statičnost postojećih pravila. Sama definicija situacija treba se temeljiti na pogledu iz različitih perspektiva, ne nužno jedne.

 

Pamtiti stakeholdere i elite

Činjenicu o povezanosti vlade s industrijom i medijima ne treba gubiti iz vida, kao ni suradnju lokalnih elita s politikom. U točno definiranoj i prepoznatoj sferi interesa, pojedinac treba tražiti svoje mjesto.

 

Provoditi vrijeme stvarajući poznanstva

Osobna i institucionalna poznanstva su iznimno korisna. Ne treba ih se ugrožavati nepromišljenim i učestalim zahtjevima.

 

Angažirati treću stranu i zagovornike na svim razinama

Ovakvom aktivnošću individualni i parcijalni problemi i interesi dobivaju relevantniji grupni značaj. Bitno je surađivati s industrijom, NGO sektorom, veleposlanstvima… Moć i utjecaj grupe u cjelini, uvijek su snažniji od njenih dijelova individualno.

 

Stvari nisu uvijek onakve kakvima se čine

Principi i načini utjecanja koji su na Zapadu razumljivi i koji se predmnijevaju, na Istoku nose drugačiji predznak. Upravo je zbog toga bitan konstantan rad i učenje o sferama i načinima utjecanja.

Hranite sustav

Svoja mišljenja i stavove treba učiniti dostupnima i na lokalnom jeziku. Treba uzimati u obzir da stajalište jednog odjela ne mora nužno definirati stajalište drugog odjela, odnosno potvrda jedne strane ne utječe na mišljenje druge.

 

Očekuj neočekivano

I učini da tvoj menadžment učini isto, jer i najčvršći dogovori znaju padati. Očekuj neočekivano, treba biti pravilo u značajnom dijelu poslovanja u Aziji.
S obzirom na “Deset zlatnih pravila lobiranja i utjecanja u Bruxellesu”, gore navedeni savjeti prate i poštuju slične paramatre lobističke struke. Razumijevanje tržišta, prakse i načina rada, te sfera koje definiraju pravila igre, ostaje esencijalni element djelovanja na svakom tržištu. Angažman i uključivanje trećih strana kao formula uspjeha u ostvarivanju vlastitih interesa također ne gubi svoju relevantnost i značaj. Kao element razlikovanja Zapada i Istoka ističe se Zapadnjačka discipliniranost i stabilnost “akcija-reakcija” poslovnog modela. Istok s druge strane pretpostavlja konstantno učenje, jer se svojom različitošću i osebujnošću ne može percipirati kao jedninstvena cjelina, već kao tržište s mnogobrojnim različitim poslovnim praksama.

Bruno Jelić

Galerija

Gallery

Newsletter


© Copyright 2014. Powered by WordPress