Bruxelles, 05. svibnja 2013. – AALEP, udruga koja okuplja lobiste u EU, ima novo ime: Association of Accredited Public Policy Advocates to the European Union, no ostala je prijašnja kratica kako bi zadržali kontinuitet brenda jer je udruga stekla priznanje u svijetu tijekom godina, navode na službenoj stranici.

“Ime organizacije određuje prvi dojam kojeg ostavlja na vanjski svijet. Naziv prenosi ono iza čega organizacija ili profesija stoji. Javno zagovaranje politika (Public Policy Advocacy) srž je onoga što članovi AALEPA rade te se njihova praksa proširuje sve do korporativnih odnosa, odnosa sa zajednicom i vladom, kriznog menadžmenta i ostalih djelatnosti povezanih na bilo koji način.”

“Novi naziv točnije odražava tko smo i što radimo. Javno zagovaranje politika produbljuje razumijevanje onoga što naši članovi rade. Promjena imena čini AALEP i našu struku jačima zbog jasnijeg predstavljanja ciljanoj publici odnosno donositeljima odluka, zakonodavcima, javnosti, medijima, potencijalnim članovima i drugima,” stoji na službenoj stranici AALEP-a.

Europska komisija definira zastupanje interesa kao “aktivnosti koje se provode s ciljem utjecaja prilikom donošenja odluka i procesima odlučivanja u europskim institucijama,” a to je upravo bit javnog zagovaranja politika.

Oblikovanje javnih politika složen je i višeznačan proces koji uključuje međusobno djelovanje brojnih pojedinaca i interesnih skupina koje se natječu i surađuju u utjecanju na kreatore politike da djeluje na određeni način. Ti pojedinci i grupe koriste razne taktike i alate kako bi unaprijedili svoje ciljeve, uključujući i zagovaranje stavova javnosti, educiranjem podržavatelja i nepodržavatelja te mobiliziranjem saveznika o određenom pitanju.

“Zbog globalizacije želimo privući dodatnu pozornost na javno zagovaranje izvan državnih granica jer prepoznajemo rastuću važnost trans-nacionalnih zagovaranja. To uključuje izgradnju kapaciteta, izgradnju odnosa, formiranje mreže i razvoj rukovođenja.”

Prijevod i prilagodba: Daria Arežina

Izvor: AALEP

Galerija

Gallery

Newsletter


© Copyright 2014. Powered by WordPress