Bruxelles, 15. siječnja, 2013. – Christian D. de Fouloy, predsjednik Udruge akreditiranih lobista Europske Unije (AALEP), predložio je određene smjernice kao odgovor o stvaranju regulatornog okvira za lobiranje u Hrvatskoj.

Cilj svakog zakona o lobiranju trebala bi biti preventiva i detekcija pokušaja trgovanja utjecajem te otvoren javni nadzor do granice do koje se utječe na javne politike. Ukoliko javnost treba biti upoznata s tim tko i kako kreira javne politike, onda mora znati i tko plaća kome, tko utječe na koga i iz kojih razloga.

Stoga je važno da svatko tko je plaćen komunicirati s državnim službenicima s ciljem mijenjanja određenih politika, neovisno o profesionalnoj kategoriji, bude zakonski obvezan podnijeti izvještaj nadležnoj agenciji pri tom izvješćujući o odluci na koju želi utjecati, izvor prihoda i dokumentaciji korištenoj za prijedlog izmjena.

Također je važno da se registrirani subjekti, ali i obični građani ohrabre u uključivanju u političke procese te da im se pruži jednaka prilika za to. Posljedično, ne bi trebale postojati financijske restrikcije nad pojedincima i organizacijama koje podliježu zakonodavstvu u pogledu rada s ciljem informiranja ili legitimnog utjecanja na javne politike. Registriranim subjektima ne bi trebalo pružati drugačiji ili poseban tretman. Željeni ishod uvođenja regulacije lobiranja je i otvaranje procesa donošenja politika velikom broju građana i kreiranje jednakih uvjeta za informiranje.

Iako bi trebale postojati restrikcije u pogledu legitimne komunikacije s donositeljima javnih politika, od vitalnog je značaja promijeniti percepciju da bivši dužnosnici imaju privilegirani pristup, a tome služi “period hlađenja”(cooling-off period) koji je obavezan za sve državne službenike kako bi im ograničio eventualno povlašteni utjecaj na javne politike.

Ključni prijedlozi Fouloya su sljedeći: uvođenje obaveznog Registra lobista, njegovo javno objavljivanje, formiranje komisije koja će nadgledati transparentnost istog, stroge kazne za prekršitelje te jasno definiran period hlađenja.

Registar bi sadržavao ključne podatke o tome tko je ovlašten zastupati čije interese, tko je naručitelj, s kojim ciljem i za koji novčani iznos te dokumente korištene pri lobiranju, ali i tehnike i metode, a sve to kako bi se spriječilo trgovanje utjecajem te pomoglo javnosti u boljem razumijevanju političkih procesa.

Kako bi cijeli proces bio čim jednostavniji, Fouloy predlaže online Registar u Word ili PDF formatu koji je dostupan svima.

Kao zaključak Fouloy navodi kako je regulatorni sustav koji ne provodi obavezno izvješćivanje od strane onih koji su uključeni u utjecanje na javne politike gori od nepostojanja regulacije općenito. Nepotpun sustav regulacije ne stvara mogućnost zadovoljenja potrebe javnosti za otvorenošću i integritetom Vlade što u konačnici rezultira nepovjerenjem građana.
Izvor: AALEP

Foto: GR Congress

Prijevod i prilagodba: Daria Arežina

Galerija

Gallery

Newsletter


© Copyright 2014. Powered by WordPress