Washington, 24. siječnja 2011. – Zaključna izvješća o lobiranju u 2010. godini, pokazala su da je trošak Američke gospodarske komore kao najvećeg korisnika lobističkih usluga u SAD-u, ozbiljnije pao u odnosu na 2009. godinu, prenosi The Hill.

Kolika je važnost i uloga Američke gospodarske komore u svijetu lobiranja, pokazuju izvješća po kojima navedena godišnje izdvaja više od 100 milijuna dolara na lobističke usluge. Preciznije govoreći, Komora je u 2010. godini na lobiranje izdvojila 131.5 milijuna dolara, što je s obzirom na iznos od 144 milijuna dolara iz 2009. godine, pad od 8.6 %.

144 milijuna iz 2009. godine najveći je iznos koji je Komora u povijesti izdvojila za takvu vrstu aktivnosti. Posebnu naznaku u tom iznosu nosi četvrto tromjesečje 2009. godine u kojemu je povodom Demokratske reforme zdravstva i reformama poduzetim od strane Wall Streeta, na lobiranje potrošeno 79 milijuna dolara, odnosno više od polovice cjelogodišnjeg budžeta.

Budući da su ta dva, za SAD izrazito relevantna pitanja rješavana pred sam kraj 2009. godine, i uzevši u obzir činjenicu da je 2010. u SAD-u bila izborna godina, sasvim je razumljivo da su i ambicije Kongresa za 2010. godinu bile značajno manje negoli za godinu prije, što je neposredno utjecalo i na same lobističke angažmane.

Ovakav manji pad u financijskom izdvajanju prema stručnim mišljenjima ne treba brinuti, niti ga se treba percipirati kao naznaku potencijalnog budućeg odnosa prema svijetu lobiranja. Najbolji primjer tomu je razlika u izdvajanju Američke gospodarske komore za lobiranje u 2008. godini koja je budžetno gledano, bila za trećinu manja od 2009. godine.

Bruno Jelić

Galerija

Gallery

Newsletter


© Copyright 2014. Powered by WordPress