Sarajevo, 12. prosinca 2012. – BiH treba zakon o lobiranju, udruženje lobista, te edukaciju i promociju lobističke profesije, zaključak je seminara “Percepcija lobiranja u poslovnom, javnom i građanskom sektoru – iskustva država u regiji”, na kojem su nastupili predstavnici Hrvatskog društva lobista.

Predavači na seminaru, kojem su prisustvovali predstavnici državnih i entitetskih institucija, komorskog sustava, poslodavaca, poduzeća, nevladinog sektora, obrazovnih institucija i medija, bili su prof.dr. Mate Granić, predsjednik Hrvatskog društva lobista, mr. Natko Vlahović, glavni tajnik Hrvatskog društva lobista i mr. Elma Kovačević Bajtal, iz Instituta za edukaciju VTK BiH.

Teme seminara bile su: razvoj profesionalnog lobiranja u regiji, međunarodno lobiranje, važnost profesionalne lobističke udruge – od nule do internacionalizacije, te lobiranje u BiH. Skup je moderirao dr. Duljko Hasić koji je naglasio da se radi o organizaciji prvog seminar na temu lobiranja u BiH, sa međunarodnim učešćem.

Organiziranjem ovog seminara, Vanjskotrgovinska komora BiH pokazala je da prati europske trendove i moderne načine utjecaja na donositelje odluka, a sve s ciljem pružanja kvalitetnijih informacija i edukacije članstva u ovom području, istakao je prof.dr. Hasić.

U ime organizatora seminara, prisutne je pozdravio doc.dr. Bruno Bojić, predsjednik VTK BiH i tom prilikom kazao da je neophodno imati na umu činjenicu sve veće uloge lobiranja u procesu donošenja odluka na domaćem i međunarodnom planu, te ukazao na potrebu obraćanja veće pozornost, tom, za nas još uvijek novom, a na Zapadu već uvriježenom načinu utjecaja na donositelje odluka.

S približavanjem BiH Europskoj uniji, kako je istakao predsjednik Bojić, naši privredni subjekti će biti primorani usklađivati svoje poslovanje sa zahtjevima europskog tržišta, primjenjivati direktive, a sve u skladu sa suvremenim načinom djelovanja u okviru koga se lobiranje već sada podrazumijeva kao neizbježna komponenta utjecaja, odnosno modernog poslovanja. Bez dobrog znanja i stručnih analiza, inforomacija i smjernica za djelovanje na međunarodnom ekonomskom planu, nemoguće je vršiti kvalitetno ekonomsko lobiranje.

Prof.dr. Mate Granić je tijekom izlaganja govorio o iskustvima u području lobiranja na domaćem i međunarodnom planu, neophodnosti donošenja zakonske legislative te o Zakonu o lobiranja u Hrvatskoj koji bi trebao biti usvojen do polovine 2013. godine. Također, on je naglasio da je lobistička djelatnost i njena zakonska legislativa važan faktor u borbi protiv korupcije. Nijedna investicija i poslovna aktivnost danas ne može biti realizirana bez organiziranog lobiranja. Granić je na kraju izlaganja ponudio pomoć BiH u pripremi zakona o lobiranju kao i edukaciju u ovom području.

Glavni tajnik Hrvatskog društva lobista mr. Natko Vahović, inače prvi hrvatski lobist registriran u Bruxellesu, ukazao je na važnost udruživanja i osnivanja društva lobista na nivou BiH, te prezentirao načine i kanale utjecaja na donosioce odluka.

Lobisti se ne bave korupcijom. Profesionalan lobist je osoba koja mora znati gdje je ta tanka linija, mora poštovati zakonski okvir, istaknuo je Vlahović te je dodao da će se u kontekstu europskih integracija, između ostalog, diskutirati o tome što BiH i, pogotovo, Komora mogu napraviti u smislu jače prisutnosti i promicanja gospodarskih interesa, jačanja europskih projekta i rada s europskim fondovima.

Predstavnica Instuta za edukaciju VTK BiH, mr. Elma Kovačević Bajtal, kazala je da pojam lobiranja u Bosni i Hercegovini još uvijek nije sasvim jasan. Naime, još uvijek se za lobiranje ponegdje vežu negativne konotacije. Također, istaknut je problem lobiranja na domaćem planu, tj. prije nego vlade donesu konačne odluke i usvoje određene zakone potrebno je čuti mišljenja zastupnika gospodarstva, nevladinih organizacija i ostalih zainteresiranih strana za provođenje zadane politike, a u BiH to nije čest slučaj. S nacrtima novih zakona naši gospodarstvenici su najčešće neblagovremeno upoznati ili im se ne ostavlja dovoljno vremena da daju vlastita mišljenja i prijedloge.

Također, svjedoci smo da sami gospodarstvenici, putem svojih zastupnika, kao što su komore, rijetko predlažu neka nova zakonska rješenja. A kada se ta rješnja i predlože nije lako naći pravi kanal za njihovo usvajanje. Na toj mogućnosti, kako je istaknuto, mora se znatno više raditi. Odatle i činjenica neorganiziranog lobiranja u BiH danas.

Zakon o lobiranju treba se povezati s borbom protiv korupcije i to je jedna vrsta obaveze koja se nameće pri pristupanju BiH u EU. Cilj lobiranja je regulirati odnose utjecaja čineći ih transparentnim i kontroliranim. Pored zakona bosanskohercegovački lobisti trebaju i edukaciju. Vanjskotrgovisnka komora BiH/ Institut za edukaciju, pravo su mjesto za stjecanje lobističkih znanja, nalasila je Kovačević-Bajtal.

 

Autor: mr.sc. Elma Kovačević Bajtal
Izvor i fotografije: Vanjskotrgovinska komora BiH

Galerija

Gallery

Newsletter


© Copyright 2014. Powered by WordPress