Bruxelles, 17. veljače 2011. – Simboličnim završetkom prve godine rada “druge” Barossove Komisije, lobistička agencija Burson-Marsteller provela je istraživanje između različitih javnosti s kojima je Komisija u doticaju, o njihovim utiscima i mišljenjima vezanim za prošlogodišnji rad Komisije.

Agencija je omogućila izražavanje mišljenja osobama koje su direktno i indirektno uključene u javne poslove Europske Unije, kao što su EU dužnosnici, novinari, konzultanti, odvjetnici, pripadnici nevladinog sektora itd. Ono što se pokazalo kao najistaknutiji zaključak provedenog istraživanja jest mišljenje da Europska komisija kao cjelina i njeni članovi individualno moraju učinkovitije i bolje obavljati svoj posao.

Numerički se izražavajući, ocjena koju su ispitanici dodijelili Europskoj komisiji za prvu godinu rada jest trojka, odnosno prosječno obavljen posao. Najnegativnije stajalište o radu Komisije iskazali su studenti i predstavnici NGO- sektora, koji su najučestalije ocjenjivali rad, ali i njene članove ispodprosječnom ocjenom. Ono što je posebno zabrinjavajuće jest usporedba Komisije s nacionalnim vladama u kojima su ispitanici navedene ili izjednačavali ili navodili da je rad Komisije ispod razine rada i učinkovitosti nacionalnih vlada. Najbolje ocjene Europska komisija je dobila od strane ispitanih konzultanata koji su većinom naglašavali da je njen rad u jednakoj mjeri dobar kao i u prijašnjim sazivima. Navodeći buduće aktivnosti Komisije, ispitanici su zahtijevali prvenstveno od predsjednika Barrosa snažniju demonstraciju vizije i vodstva. Od same Komisije se očekuje da pokaže više hrabrosti, ambicije, te bolju i protočniju komunikaciju.

Kao najveći izazov koji je postavljen pred Europsku komisiju jest utjecanje na brži gospodarski rast, te veće mogućnosti zaposlenja, ali i poboljšanje sustava financiranja Europske unije. S druge strane ispitanici su također izrazili i postavili zahtjeve pojedinim članovima Komisije kao što su zahtjev za stabilnijim eurom upućen Olli Rehnu, regulaciju izlova i utjecaj na degradiranje ekosustava upućen Mariji Damanski, te reformu zajedničke poljoprivredne politike upućen Dacian Ciolosu.

Bruno Jelić

Galerija

Gallery

Newsletter


© Copyright 2014. Powered by WordPress