Kako osnažiti građane i organizacije civilnog društva za učinkovitije lobiranje u procesima donošenja nacionalnih i europskih politika ?Ž Saznajte na radionici “Lobiranje za društvene promjene” koje organiziramo u suradnji sa organizacijom The Good Lobby iz Bruxellesa. Organizacija The Good Lobby iz Bruxellesa i Hrvatsko društvo lobista u suradnji sa domaćim i međunarodnim stručnjacima organiziraju radionicu […]

Read more
Read more

Pozivamo Vas na konferenciju “Pravo i biznis: pozitivni učinci usvajanja nove europske regulative koja osnažuje biznis i žene” koju organiziramo u suradnji sa Hrvatskom udrugom žena u pravnoj profesiji. Dodatne informacije možete pronaći na slici ispod.

Read more
Read more

Bruno Rukavina, voditelj ureda HDL, sudjelovao je na okruglom stolu o korupciji sa studentima iz Belgije u ponedjeljak, 9.7.2018. u 13 sati, u Westinu. Raspravljalo se i o lobiranju i nužnosti njegovog reguliranja.

Read more

ZAKON O ZAGOVARANJU INTERESA OPĆE ODREDBE Članak 1. Ovim Zakonom uređuju se uvjeti zagovaranja interesa, postupak upisa u Registar transparentnosti, kaznene odredbe te pravila nadzora nad aktivnostima zagovaranja interesa. Riječi i pojmovni sklopovi koji imaju rodno značenje bez obzira jesu li u ovom Zakonu korišteni u muškom ili ženskom rodu odnose se jednako na muški […]

Read more
Read more

Hrvatsko društvo lobista u suradnji s Hrvatskom paneuropskom unijom organiziralo je tribinu “Lobiranje i lobistička struka u Hrvatskoj i Europskoj uniji“. Govornici su na tribini bili Maja Pokrovac koja je govorila o lobističkoj struci u Republici Hrvatskoj, Munir Podumljak koji se osvrnuo na lobiranje pri institucijama Europske unije i Bruno Rukavina koji je prezentirao svoje […]

Read more

Hrvatsko društvo lobista ugostilo je 60 studenta iz Nizozemske iz studentskog udruženja B.I.L. za administrativne poslove i upravu na Fakultetu političkih znanosti. Maja Pokrovac je održala predavanje o HDL i trenutnom stanju o lobiranju u RH, profesor Igor Vidaček je održao predavanje o izazovima u lobiranju europskih politika, Bruno Rukavina je održao prezantaciju o percepciji […]

Read more

Na okruglom stolu koji je organiziralo Ministarstvo pravosuđa 11. prosinca 2017. na temu borbe protiv korupcije, održane su dvije panel rasprave. Na drugoj panel raspravi koja je bila posvećena „Potrebama i modelima regulacije lobiranja u Republici Hrvatskoj“, sudjelovali su sa izlaganjem predsjednica HDL Maja Pokrovac te u raspravi Marijan Banelli, potpredsjednik HDL i Tamara Vučinić, […]

Read more

© Copyright 2014. Powered by WordPress