Prezime i ImeTvrtkaFunkcija
Anić, Nikola
HPB-Nekretnine d.o.o.
Sin d.o.o
Aunedi Medek, Mario
Alpheus d.o.o
Banelli, Marijan
Banelli d.o.o.
Blažek, VjeranOdvjetnički ured Vjeran Blažek
Bošnjak, Marijana
Kinematografi Osijek d.d.; Primavista; Total media d.o.o.
Bublić, IgorEurovil d.o.o
Cesar, Hrvoje
Intel d.o.o.
Cota, IlijaHrast - agencija za razvoj Vukovarsko - srijemske županije
Čižmek, Berislav
CBBS d.o.o.
Dečak, ĐuroHrvatski lovački savez
Dimov, Zoran
Mediteran Gaming d.o.o.
Drobnjak, Aleksandar3M (East) AG, podružnica RH
Drpić, GordanGWAY d.o.o.
Gjurašić, IvanOdvjetnički ured Ivan Gjurašić
Granić, Mate
Magra d.o.o.
Gredelj, Vladimir
Odvjetnički ured Vladimir Gredelj
Grubišić, MileBrussels Invest & Export
Hrdalo, Ivica
Libertas Konzalting d.o.o. Dubrovnik
Jakelić, Bernard
Hrvatska udruga poslodavaca
Jelić, Zlatko
G.P.M. d.o.o.
Kalchbrenner, Bojan
Kalkan d.o.o.
Karakaš, Aneta
Ministarstvo poljoprivrede, ribarstva i ruralnog razvoja
Kurtović, Ivan
InterCapital Asset Management d.o.o.
Lovrić, Hrvoje
Helb d.o.o.
Madžar, TomislavHrvatske vode Zagreb
Merki, HrvojeEURCO d.d.
Miholić, Dubravko
Hauska & Partner d.o.o.; Hrvatski izvoznici
Milošević, Tanja
Taraban Lobi
Nožica, MarkoAretis d.o.o
Perić, Željko
Geo Grupa d.o.o.
Pokrovac, MajaObnovljivi izvori Hrvatske
Rogožar, ZlatkoCastalia projekt d.o.o.
Rosić, Vladimir, profFilozofski fakultet Sveučilišta u Rijeci
Sinčić Ćorić, Dubravka
Ekonomski fakultet Sveučilišta u Zagrebu
Umićević, Jasminko
Oil & Gas Consulting LLP
Valentić, Miroslav
Biroval d.o.o.
Vitković, MiljenkoLobis d.o.o.
Vlahović, NatkoVlahović grupa d.o.o.
Vučinić, Tamara
Vukadinović, DarkoLA LOG d.o.o.

© Copyright 2014. Powered by WordPress