Bruxelles, 28. listopada 2009.- Europska komisija je objavila izvješće o regulaciji lobiranja u kojem je pozitivno ocijenila dosadašnja postignuća oko Registra lobista, uz spremnost da i dalje radi na poboljšanjima u suradnji sa ostalim europskim institucijama.

Počevši od 1999. kada započinju reforme rukovođenja Europske unije s ciljem postizanja više razine dostupnosti i transparentnosti, Europska komisija  je u tu svrhu u studenom 2005. pokrenula Europsku inicijativu za transparentnost, kako bi se regulirala aktivnost interesnih skupina koje utječu na njezino djelovanje. Rezultat navedene inicijative je pokretanje Registra interesnih skupina (Register of Interest Representatives) poznatiji kao Registar lobista, u lipnju 2008.

U razdoblju od gotovo 16 mjeseci od donošenja, napravljena su mnoga poboljšanja oko Registra što uključuje jasnije definiranje pojma lobiranje te uklanjanje nedostataka koji su omogućavali većim lobističkim organizacijama da „sakriju“ prihode i troškove lobiranja, što primjećuje i pozitivno evaluira ALTER-EU (Alliance for Lobbying Transparency  and Ethics Regulation), udruženje od preko 160 nevladinih organizacija koje aktivno sudjeluje u regulaciji lobiranja.

Iako je Europska komisija u očitovanjima oko Registra pokazala optimizam s do sada ostvarenim, ALTER-EU kritizira činjenicu da je upisivanje u Registar na dobrovoljnoj osnovi,  te način na koji su upisani akteri dužni prezentirati financijske rezultate svoje djelatnosti. Smatraju da trenutna situacija pogoduje velikim i jakim organizacijama, koji na taj način dobivaju širi diskrecijski prostor, čime ostvaruju komparativnu prednost u odnosu na manje konkurente. Navedene nedostatke priznaje i Siim Kallas, povjerenik Europske komisije odgovoran za Registar, navodeći kako je način dosadašnjeg prezentiranja financijski rezultata konfuzan.

Postoje dva načina prezentiranja troškova lobiranja i to u apsolutnim iznosima po svakom klijentu koji se bilježe u rasponima od 50.000 €  ili putem postotnih udjela pojedinog klijenta u ukupnim prihodima organizacije. Europska komisija u svom izvješću daje primjer velike lobističke firme koja može navesti za svakog klijenta da ulazi u razred ispod 10% od ukupnog prihoda. Problem je u tome  što kod velikih firmi taj postotak može predstavljati milijunske iznose, te postotna metoda i dalje ne doprinosi transparentnosti. Slijedom tih nelogičnosti, Europska komisija je odlučila napustiti postotni obračun te predlaže nove načine. Preciznije govoreći, lobističke organizacije s godišnjim prihodima do 500.000 €, navodit će troškove lobiranja prema klijentima u rasponima od 50.000 €. Rasponi od 100.000 € vrijedit će za firme srednje veličine s prihodima između 500.000 € i 1 milijun eura. I na kraju, najveće firme s prihodima iznad milijun eura, prikazivat će troškove lobiranja prema klijentima u rasponu od 250.000 €.

Osim toga, Europska komisija navodi u svojem izvješću kako dobrovoljni karakter Registra treba zadržati u budućnosti jer je do sada zabilježeno više od 2000 upisanih aktera s tendencijom rasta, te priznaje kako su think-tankovi i odvjetnički uredi puno manje zastupljeni u Registru, iako se bave lobističkom djelatnošću u nekim svojim aspektima. Baš to je kritika ALTER-EU-a koji smatraju da je većina utjecajnih lobističkih aktera ostala svojevoljno izvan Registra (22,8% lobističkih subjekata od ukupnog broja prisutnih u Bruxellesu).

Uz postojeću suradnju Europske komisije i Europskog parlamenta oko Registra lobista, bliža budućnost nosi daljnja poboljšanja u toj sferi, što će u konačnici biti na korist građanima Europske unije, njenim institucijama te i samim lobističkim organizacijama.

 

Izvješće Europske komisije pogledajte ovdje.

Ivan Vuković

Galerija

Gallery

Newsletter


© Copyright 2014. Powered by WordPress