Bruxelles, 10. listopada 2010. – Dubravko Miholić, član Upravnog odbora HDL-a i direktor Hauska & Partner dobio je lobističku akreditaciju Europskog parlamenta.

Europski parlament od 1996. godine ima propisanu obveznu akreditaciju lobista, a trenutno je registrirano više od 5.100 lobista iz 1.900 organizacija koje lobiranju ovu instituciju.

Rad lobista u Europskom parlamentu reguliran je Poslovnikom Parlamenta–Pravilo 9(2) – Lobiranje u Parlamentu koji sadrži i Kodeks ponašanja lobista u odnosu na članove Parlamenta.

U Parlamentu je trenutno akreditirano šest lobista iz Hrvatske: Natko Vlahović, Hrvatska obrtnička komora, Dragica Martinović, Hrvatska gospodarska komora, Berislav Čižmek, konzultantska i lobistička tvrtka CBBS, Stjepan Ribić, Regionalna i razvojna agencija Slavonije i Baranje,Dubravko Miholić, društvo za poslovno savjetovanje Hauska & Partner, Željko Ivančević, konzultantska tvrtka Fima ECS.

Druga europska institucija, Europska komisija, 2005. godine pokrenula jeEuropsku inicijativu za transparentnost kako bi regulirala aktivnosti interesnih skupina koje utječu na njezino djelovanje. Rezultat inicijative je pokretanje dobrovoljnog Registra interesnih skupina 2008. godine, a u listopadu 2010. registrirano je više od 3.100 organizacija.

U navedenom Registru četiri je  organizacije iz Hrvatske: Dumičić poslovno savjetovanje d.o.o. (Vinko Dumičić), Navigator savjetovanja d.o.o. (Majda Tafra Vlahović), Hrvatski poslovni savjet za održivi razvoj (Mirjana Matešić) iEuropski dom Vukovar (Sandra Cvikić).

Ivan Vuković

Galerija

Gallery

Newsletter


© Copyright 2014. Powered by WordPress