Zagreb – Bitola, 2. listopada 2010. – Hrvatsko društvo lobista potpisalo je ugovor o suradnji s Makedonskim centrom za lobiranje (MCL).

Ugovor su potpisali prof.dr.sc. Mate Granić, predsjednik HDL-a i mr.sc. Marjan Tanuševski, voditelj MCL-a čime je i službeno uspostavljena međusobna suradnja dviju institucija s ciljem da kroz razmjenu znanja, iskustava, publikacija, raspoloživih resursa i zajedničke edukacije doprinesu razvoju pravila, propisa i prakse lobiranja te zakonskih rješenja u okvirima domicilnog javnog poretka Republike Hrvatske i Republike Makedonije.

Strane potpisnice će zajednički raditi na poticanju zakonodavne regulacije lobiranja po uzor na najbolju europsku praksu, na primjeni i provedbi postojećih zakona i propisa koji reguliraju lobiranje te razmjeni iskustava i najbolje prakse u regulaciji lobističke djelatnosti.

Ciljevi suradnje HDL-a i MCL-a imaju i regionalni značaj, i strane potpisnice obvezale su se zajedničkim akcijama i projektima pomagati slične inicijative u regiji i demokratskim društvima u okruženju, svojim savjetima, iskustvima i preporukama.

Makedonski centar za lobiranje osnovan je u lipnju ove godine, a djeluje u sklopu Makedonskog znanstvenog društva. Centar pruža edukaciju za osobe koje se žele baviti lobiranjem kao i treninge i obuke za profesionalne lobiste. Provodi i znanstvena istraživanja o lobiranju, bavi se izdavanjem literature lobističke tematike te prati implementaciju i primjenu Zakona o lobiranju u Republici Makedoniji koji je usvojen 2008. godine.

Ivan Vuković

Galerija

Gallery

Newsletter


© Copyright 2014. Powered by WordPress