Zagreb, 17. studenog 2008. – Hrvatsko društvo lobista uputilo je Vladi RH, Hrvatskom saboru i klubovima zastupnika te Ministarstvu pravosuđa inicijativu za regulaciju lobiranja u Republici Hrvatskoj koja uključuje uvođenje obveznog javnog registra lobista, uvođenje Kodeksa ponašanja te uspostavljanje odgovarajućeg zakonodavnog okvira za lobiranje.

Inicijativa je rezultat okruglog stol održanog 20. listopada 2008. godine s predstavnicima Europske komisije, Europskog udruženja lobista (SEAP), Hrvatskog sabora, sindikata, poslodavaca i nevladinih udruga.

Budući da se HDL kao nevladina, nepolitička i nestranačka udruga građana zalaže za pravnu regulaciju lobiranja te uvođenje europske prakse u odnose registriranih lobista i državnih tijela, nadležnim institucijama upućena su tri prijedloga koji će u konačnici pridonijeti kvaliteti zakonodavnih i političkih odluka.

Inicijative HDL-a su:

1. Uvođenje obveznog javnog registra lobista pri Hrvatskom saboru i Vladi koji će osigurati da svaki lobist koji želi djelovati prema državnim institucijama bude akreditiran i njegovo ime dostupno javnosti.

2. Postavljanje standarda ponašanja u odnose između lobista i državnih službenika – uvođenjem Kodeksa dobrog ponašanja između predstavnika interesnih skupina i državnih institucija. Kodeksom se promoviraju očekivani europski standardi ponašanja kao što su čestitost, poštenje, transparentnost, točnost ponuđenih informacija, sprečavanje sukoba interesa i korupcija.

3. Uspostavljanje odgovarajućeg zakonodavnog okvira za lobiranje s ciljem definiranja pitanja i odnosa kao što su: što se smatra lobiranjem, tko je lobist, odnosno tko se sve može smatrati legitimnim lobistom, koje lobističke aktivnosti su dozvoljene, a koje nisu te koje su sankcije za nedozvoljeno lobističko djelovanje.

 

HDL želi aktivno doprinijeti realizaciji ovih prijedloga te će stoga Vladi RH, Hrvatskom saboru i Ministarstvu pravosuđa staviti na raspolaganje svoje stručnjake kako bi se postigao što kvalitetniji pravni okvir za lobističku profesiju i lobiranje u Republici Hrvatskoj.

Priredio: Natko Vlahović

Galerija

Gallery

Newsletter


© Copyright 2014. Powered by WordPress