Beograd, 29. travnja 2009. – Izaslanstvo Hrvatskog društva lobista 29. travnja boravilo je u službenom posjetu Društvu lobista Srbije.

Cilj je putovanja bio predstaviti Hrvatsko društvo lobista kao prvu strukovnu udrugu lobista u jugoistočnoj Europi te uspostaviti kontakte i dijalog s relevantnim osobama i institucijama u Republici Srbiji.

Izaslanstvo HDL-a činili su prof.dr.sc. Mate Granić, predsjednik HDL-a i Mate Kalajžić, član Upravnog odbora HDL-a, koji su nastupili kao gosti predavači na trećem klubu DLS-a na temu „Iskustva u dosadašnjem radu i organizacija HDL-a.“

Nakon predavanja održan je radni sastanak o organizaciji međunarodne konferencije o lobiranju koja će se održati u rujnu u Beogradu, a na kojoj će nastupiti predstavnici HDL-a i drugih lobističkih udruženja iz regije.

Na sastanku je podržano nastojanje da se dosadašnja uspješna suradnja HDL-a i DLS-a podigne na najvišu moguću razinu kroz razmjenu iskustava i raspoloživih resursa čime bi se doprinijelo razvoju pravila, propisa i prakse lobiranja kao legalnog i legitimnog oblika interesnog utjecanja na odluke državnih institucija.

Priredio: Ivan Vuković

Galerija

Gallery

Newsletter


© Copyright 2014. Powered by WordPress