Zagreb, 4. rujna 2009. – Povodom nadolazećih predsjedničkih izbora u Republici Hrvatskoj, Upravni odbor Hrvatskog društva lobista na 9. sjednici održanoj 1. rujna 2009. godine usvojio je sljedeću izjavu koja predstavlja službeni stav HDL-a.

Sukladno članku 8. i članku 9. Statuta HDL-a i Smjernicama djelovanja, HDL je neovisna, nestranačka, nevladina, neprofitna i nepolitička udruga koja podupire predsjedničke izbore kao dio demokratskog procesa, a li ne zastupa nijednog kandidata za predsjednika RH.

HDL podupire pravo na rad svakog člana Udruge, ali napominje da njihov angažman za određenu političku opciju ili predsjedničkog kandidata ne predstavlja službeni stav HDL-a.

Sukladno tome, članovi HDL-a koji će biti angažirani u izbornoj kampanji kao stručnjaci, savjetnici i lobisti, moraju raditi isključivo na temelju ugovora, pridržavajući se Etičkog kodeksa HDL-a.

Upravni odbor HDL-a poziva svoje članove i sve građane da iskoriste svoje građansko pravo te da izađu na izbore kako bi na taj način učinkovito pridonijeli razvoju Republike Hrvatske.

Upravni odbor Hrvatskog društva lobista

Izjava povodom održavanja predsjedničkih izbora u Republici Hrvatskoj

Galerija

Gallery

Newsletter


© Copyright 2014. Powered by WordPress