Peking, 5. prosinca 2012. – Kako bi se proces lobiranja određenog poduzeća u Kini doveo do više razine, potrebna je povezanost, kreativnost i mjerljivi ciljevi, piše Sharon Ruwart za Public Affairs Asia.

Kao i kod bilo koje druge poslovne strategije, uspješna kampanja u očima središnje države Narodne Republike Kine treba biti povezana s poslovnim ciljevima, kako financijskim, tako i reputacijskim, sadržavati formirane kratkoročne i dugoročne ciljeve te sposobne i iskusne ljude i strukturu.

Osim ovih osnova, potrebna je i uvjerljiva priča zašto je nečije poduzeće u Kini, a koja prelazi uobičajene okvire. Odvojite vremena oblikovati priču koja se dotiče povijesti i nasljeđa vašeg poduzeća, a koji su u rezonanciji s prioritetima i vrijednostima Kine. Sadržajno se mora centrirat na beneficije zajedničkog partnerstva i suradnje. Također, važno je da su svi zaposlenici upoznati s pričom kako bi djelovala konzistentnom izvana.

Ako priča zapravo “povezuje” pripadnike središnje države zainteresirane za tvrtku na dublji način, postoji jak temelj za održiv posao bez obzira na kratkoročne politike ili regulatorne oscilacije do kojih može doći.

Budući da su društveni mediji stvorili svijet “ravnih” informacija, što god poručili vladi mora biti u skladu s porukama potrošačima, oglašivačima i tako dalje. Isto vrijedi i za informacije izvan Kine. Dani u kojima su postojale različite politike usmjerene potrošačima za različita tržišta su iza nas.

Iz toga slijedi kako lobističke aktivnosti moraju biti integrirane s korporacijskom komunikacijom ne samo u poslovnoj jedinici u Kini, već i na globalnoj razini, a sve radi održavanja dosljednosti.

Na tragu tranzicije i prilikama koje su ponuđene, multinacionalne kompanije će u Kini kroz pet godina imati dovoljno iskustvo po pitanju tranzicije. Osoblje zaduženo za lobiranje već je trebalo do sada biti pripremljeno na strpljiv nastavak procesa stvaranja kontakata na svim razinama, prepričavanje priče poduzeća i primjećivanje eventualnih signala koji bi mogli ukazivati na promjene u politici.Radi se o dugotrajnoj, ali neprocjenjivoj umjetnosti održavanja odnosa s vladom. Iskusan lobistički tim kontinuirano će procjenjivati implikacije redom kako se pojavljuju.

Osim toga, pretpostavke o različitosti između lobiranja u Kini i onog na Zapadu i nisu uglavnom točne. U Pekingu kao i u Bruxellesu ili Washingtonu se primjenjuju isti principi u javnim poslovima: važno je poznavati ključne interesne skupine i izgraditi dugoročne odnose. Važno je u potpunosti razumjeti političko okruženje kako bi se promjene anticipirale. Također, morate proaktivno predlagati rješenja koja mogu udovoljiti objema stranama. Podrazumijeva se i suradnja s različitim industrijskim grupama na višerazinskoj platformi. Komunicirajte doprinose svog poduzeća kao i njegovu predanost te podijelite informacije i uvid u napredak svim razinama poslovanja, nema potrebe zadržati ih samo u odjelu zaduženom za odnose s vladom.

 

Autor: Sharon Ruwart
Izvor: Public Affairs Asia
Prijevod i prilagodba: Daria Arežina

Galerija

Gallery

Newsletter


© Copyright 2014. Powered by WordPress