Bruxelles, 30. listopada 2012. – EUobserver sastavio je popis najvećih lobističkih poduzeća sa sjedištem u Bruxellesu, korištenjem podataka industrijskog registra, EU Registra transparentnosti te kontaktiranjem ljudi iz sektora. Za financijski pokazatelj korištena je dobit prije kamata, poreza i amortizacije (EBITDA) bazirana na zadnjim podacima Nacionalne banke Belgije ili drugih državnih tijela.

Popis poduzeća prema EBITDA:

 1. Apco: 12,2 milijuna eura
 2. Fleishman-Hillard: 12 milijuna eura
 3. Burson-Marsteller: 10,1 milijuna eura
 4. Ogilvy: 9,3 milijuna eura
 5. Hill & Knowlton: 8,8 milijuna eura
 6. Kreab Gavin Anderson: 8 milijuna eura
 7. Weber Shandwick: 7,1 milijuna eura
 8. Porter Novelli: 6,1 milijuna eura
 9. Akkanto: 4,3 milijuna eura
 10. FTI Consulting: 4,1 milijuna eura
 11. Cabinet DN: 4 milijuna eura
 12. Interel European Affairs: 4 milijuna eura
 13. Grayling: 3,9 milijuna eura
 14. Edelman: 3,5 milijuna eura
 15. Hume Brophy: 3,5 milijuna eura
 16. Cambre Associates: 3,1 milijuna eura
 17. Gplus: 3 milijuna eura
 18. Enhesa: 2,8 milijuna eura
 19. European Advisory Services: 2,7 milijuna eura
 20. Kellen Europe: 2,6 milijuna eura
 21. Arcturus Group: 2,3 milijuna eura
 22. Ketchum Pleon: 2,1 milijuna eura
 23. Brunswick: 2 milijuna eura
 24. ESL & Network: 2 milijuna eura
 25. Ecorys Brussels: 1,8 milijuna eura
 26. Waggener Edstrom Worldwide: 1,4 milijuna eura
 27. Rohde Public Policy: 1,3 milijuna eura
 28. Euralia: 1,2 milijuna eura
 29. Public Relations Partners: 1,2 milijuna eura
 30. EUtop Brussels: 1,1 milijuna eura
 31. Avisa Partners: 1,1 milijuna eura
 32. Acumen: 0,8 milijuna eura
 33. Gellis Communications: 0,8 milijuna eura
 34. Whyte Corporate Affairs: 0,8 milijuna eura
 35. Policy Action: 0,7 milijuna eura
 36. Schuman Associates: 0,7 milijuna eura
 37. ZN: 0,7 milijuna eura
 38. Corporate & Public Strategy Advisory Group: 0,7 milijuna eura
 39. Landmark Europe: 0,7 milijuna eura
 40. Lear: 0,7 milijuna eura
 41. Shungham Information (EU Issue Tracker): 0,6 milijuna eura
 42. Fipra: 0,6 milijuna eura
 43. MHP Communications: 0,6 milijuna eura
 44. Kern European affairs: 0,6 milijuna eura
 45. Outsource Communications: 0,6 milijuna eura
 46. EPPA: 0,5 milijuna eura
 47. Aspect: 0,5 milijuna eura
 48. Havas Worldwide Brussels: 0,5 milijuna eura
 49. Publicis: 0,5 milijuna eura
 50. RolandBerger Strategy Consultants: 0,5 milijuna eura
 51. Athenora Consulting: 0,5 milijuna eura
 52. Hanover Communications: 0,5 milijuna eura
 53. Pact European Affairs: 0,5 milijuna eura
 54. Mindshake PR: 0,4 milijuna eura
 55. The Brussels Office: 0,4 milijuna eura
 56. Interface Europe: 0,4 milijuna eura
 57. BXL Consulting: 0,4 milijuna eura
 58. Soluzione Settembrini: 0,3 milijuna eura
 59. Logos Public Affairs: 0,3 milijuna eura
 60. Diplomat Communications: 0,3 milijuna eura
 61. Finn PR: 0,3 milijuna eura
 62. Macbrien Cuper Isnard: 0,3 milijuna eura
 63. The Whitehouse Consultancy: 0,3 milijuna eura
 64. David Earnshaw: 0,2 milijuna eura
 65. European Consulting Brussels: 0,2 milijuna eura
 66. European Research Associates: 0,2 milijuna eura
 67. Euro Keys: 0,2 milijuna eura
 68. Business Environment Europe: 0,2 milijuna eura
 69. Platte Consult: 0,2 milijuna eura
 70. Bell Pottinger Private: 0,2 milijuna eura
 71. InterRecherche: 0,2 milijuna eura
 72. Europe Analytica: 0,2 milijuna eura
 73. Fairvalue Corporate and Public Affairs: 0,2 milijuna eura
 74. Furrer.Hugi & Partner: 0,2 milijuna eura
 75. Anna MacDougald EU Public Affairs: 0,1 milijuna eura
 76. ISC Intelligence in Science: 0,1 milijuna eura
 77. Stefan Scheuer: 0,1 milijuna eura
 78. Stenstrom Consulting: 0,1 milijuna eura
 79. Zenab: 0,1 milijuna eura
 80. Macmillan PR: 0,1 milijuna eura
 81. Berkley Associates: 0,1 milijuna eura
 82. Pollet Environmental Consulting: 0,1 milijuna eura
 83. Metaphore Group: 0,1 milijuna eura
 84. Laroche Conseil: 0,1 milijuna eura
 85. Kate Thomas & Kleyn: 0,1 milijuna eura
 86. Luther Pendragon: 0,1 milijuna eura
 87. Origami: 0,1 milijuna eura
 88. Prenma: 0,1 milijuna eura
 89. Fullilove Consulting Group: 0,1 milijuna eura
 90. EU Warehouse: 0,1 milijuna eura
 91. The Communications Group: 0,1 milijuna eura
 92. CGP Europe: 0,1 milijuna eura
 93. Soges: 0,1 milijuna eura
 94. Citigate Dewe Rogerson Belgium: 0,1 milijuna eura
 95. Eacon: 0,1 milijuna eura
 96. Gerald Strickland: 0,1 milijuna eura
 97. ECS-Brussels: 0,1 milijuna eura
 98. Latimer Europa: 0,1 milijuna eura
 99. GMM Europe: 0,1 milijuna eura
 100. Archimede Consultancy Services: 0,1 milijuna eura
 101. Gibbels Public Affairs: 0,1 milijuna eura
 102. Orpheus Public Affairs: 0,1  milijuna eura
 103. Clean Fuels Consulting: 0,1 milijuna eura
 104. Alonso & Associados: 0,1 milijuna eura
 105. Brussels Direct: 0,1 milijuna eura
 106. Cannegieter Consultancy: 0,1 milijuna eura
 107. Project Europa: 1,0 milijuna eura
 108. Glocal Communications: 0,1 milijuna eura

Za sljedeća poduzeća aktivna u Bruxellesu nije bilo moguće pronaći podatke u Registru transparentnosti ili u državnim tijelima: Agra Ceas Consulting, Barbara J. Goldsmith & Company, B&S Europe, Chelgate Brussels, Concilius Europe, Droge & Van Drimmelen, Electus, Euro P.A. Consulting, Eurocity, Euro Top Co-operation Partners, EU Ventures European Affairs & Strategies, Icoda European Affairs, Ioneurope, JKL, PDC EU Affairs, Pinnacle PR, Prime, PvanL, 2Mpublicaffairs, The European Consulting Company, TGG & Partners, Wider EU, Sovereign Strategy, Alber & Geiger te European Communications Company.

 

Izvor: Euobserver
Prijevod i prilagodba: Daria Arežina

 

Galerija

Gallery

Newsletter


© Copyright 2014. Powered by WordPress