Skopje, 12. ožujka 2011. – Makedonski centar za lobiranje-Bitola, 12. ožujka održao je obuku za lobiranje na Pravnom fakultetu “Justinijan Prvi” Sveučilišta “Sv. Ćiril i Metodij” u Skopju.

Obuku za oko pedesetak studenata dodiplomskih i postdiplomskih studija za administrativno pravo, međunarodno pravo i ustavno pravo, proveo je mr.sc. Marjan Tanuševski, voditelj MCL-a.

Obuka je bila provedena u tri dijela, tj. osnove i povijest lobiranja, zatim lobiranje u SAD-u i EU, te regulative i metode i tehnike lobiranja. Tanuševski je upoznao studente koji su ujedno i članovi ELSA-e, sa situacijom lobiranja u Jugoistočnoj Europi, aktivnostima HDL-a, kao prvog strukovnog udruženja lobista u regiji, te aktivnostima na planu lobiranja i regulative u susjednim državama.

Polaznici obuke o lobiranju dobili su certifikate i najavili su pripremu istraživačkih radova posvećenih lobiranju, te suradnju na projektima Makedonskog centra za lobiranje u Bitoli.

 

Izvor: MCL

Fotografije: MCL

Galerija

Gallery

Newsletter


© Copyright 2014. Powered by WordPress