Zagreb/Bruxelles, 03. lipnja 2013. – Krajem svibnja potpisan je Memorandum o suradnji između HDL-a i AALEP-a kojim se definira povezivanje na razini profesije.

Time se artikulira odnos između navedenih asocijacija koji se temelji na zajedničkim naporima usmjerenim prema optimizaciji rezultata djelovanja osoba koje se bave javnim poslovima i/ili interesnim zastupanjem, te inicijativama u sferi odnosa s vladinim institucijama.

Svrha suradnje je promocija međusobnih aktivnosti involviranjem predstavnika HDL-a na sastancima/aktivnostima AALEP-a i obratno, suradnja u edukacijskim inicijativama, poboljšanju zajedničkih inicijativa te stvaranje mogućnosti za doprinos članova različitim projektima.

Organizacije će zajednički surađivati na projektima koji su od zajedničkog interesa i koji podržavaju strateške ciljeve i prioritete obje organizacije. Primjer za takav vid suradnje su zajedničke konferencije, kongresi i radionice. Među-organizacijska razmjena informacija i pružanja potpore bit će provedena međusobno na formalnoj i neformalnoj razini.

Obje organizacije će surađivati u sferi razvoja struke odnosa s vladinim institucijama, što može uključivati praksu formulacije javnih politika, sudjelovanje u odborima i  izradi dnevnog reda javnih politika. U slučaju postojanja različitih stajališta o određenom pitanju, tada će svaka organizacija nastojati uvažiti stajalište druge i poduzeti sve što je moguće kako bi se minimizirali bilo kakvi negativni učinci razilaženja u stajalištima.

Memorandumom je ostavljeno dovoljno prostora za produbljivanje suradnje koja može uključivati zajedničke konferencije, zajednički pod-odbor ili radnu skupinu za konzultacije i evaluaciju postignutog i ostalo.

Autor: Daria Arežina

Galerija

Gallery

Newsletter


© Copyright 2014. Powered by WordPress