Nacionalno Iransko-Američko Vijeće (NIAC) već se dulje vrijeme  optužuje da djeluje, u najboljem slučaju, kao de facto lobi za Islamsku Republiku Iran i, u najgorem slučaju, kao prikriveni strani agent Iranskog režima.

Razlozi za sumnju da je NIAC  lobistička organizacija su: osnivački akt društva, seminari koje održavaju članovi organizacije na temu „kako lobirati“ i zauzimanje  za stavove Teherana u vezi političkih pitanja više nego Iransko-Američke zajednice.  Dodatni razlog za sumnju su objavljene prepiske e-mailova između osnivača društva Trita Parsi-a i bivšeg veleposlanika Irana u UN-u (i sadašnjeg ministra vanjskih poslova)  Mohammeda Javad Zarifa. Razgovor otkriva da osnivač NIAC-a želi dogovoriti međusobni susret kako bi kordinirali strategiju. Čini se da je Islamska Republika sve manje diksretna u naporima da ojača svoju lobističku snagu unutar SAD-a.

Jedan Iranski državljanin i promatrač politike Irana nedavno  je upozorio na video isječak koji prikazuje Mahmouda Alavi-a, iranskog ministra obavještajnih službi, u kojem sugerira da postoje Iranci na zapadu koji lobiraju za režim u Iranu.

Alavi ne spominje NIAC, no broj politički aktivnih skupina koje se fokusiraju na pitanja sankcija prema Iranu i koje se zalažu za jačanje  sustava balističkih raketa i nuklearnog programa Irana mogu se zbrojiti na prstima jedne ruke, možda čak i na jedan prst. Ako iranski ministar obavještajnih službi vjeruje da Teheran može  ojačati svoju lobističku moć na zapadu za interese Islamske Republike možda je vrijeme da američke protuobavještajne službe obrate pažnju na lobiste koje spominje Alavi.

Izvor: Commentarymagazine.com

Galerija

Gallery

Newsletter


© Copyright 2014. Powered by WordPress