Najnovije izvješće Transparency International Slovenije: Lobiranje u Sloveniji – Poziv na transparentno i etično lobiranje, naglašava jasne slabosti u slovenskim propisima vezanim uz lobiranje te nedosljednosti između propisa i prakse. Zbog navedenih nedostataka i loše primjene postojećih propisa otvara se prostor za zlouporabu položaja i raste mogućnost utjecaja neformalnih interesnih skupina na državne odluke.

Izvješće daje prvi sveobuhvatan uvid u stanje lobiranja u Sloveniji. Zajedno s brojnim stručnjacima (akademici, javni i privatni sektor, mediji te profesionalni lobisti), Transparency International Slovenija (TI Slovenija) procijenila je stanje državnih propisa lobiranja i aktivnosti vezanih uz njih. Poseban naglasak bio je na transparentnosti, mjerama integriteta i jednakom pravu pristupa lobista donositeljima odluka uz davanje ključnih preporuka za promjene.

Rezultati istraživanja pokazali su da je lobiranje u Sloveniji zapravo regulirano. S druge strane, postoje poražavajući rezultati vezani uz regulaciju koji pokazuju da je Slovenija ostvarila samo 55 bodova od mogućih 100. Temelji propisa vezanih uz lobiranje dobro su postavljeni, ali upravo mali broj bodova ukazuje da ih je potrebno poboljšati kako bi se država i građani temeljito zaštitili od nezakonitog lobiranja i njegovog negativnog utjecaja.

Jedan od glavnih zaključaka izvješća otkriva da se većina lobiranja u Sloveniji odvijaju izvan zabilježenih i objavljenih kontakata, odnosno u sjeni i iza zatvorenih vrata. Ove mutne radnje potvrđuju pravne nedostatke i lošu provedbu slovenskog zakonodavstva.

Potrebno je uspostaviti dodatne mehanizme kako bi aktivnosti svih vrsta lobiranja postale potpuno transparentne i etične. Jedan od najvažnijih koraka je osigurati tzv. zakonodavni otisak koji bi bio nadodan svakoj donesenoj zakonskoj odluci, zbog nejasnoća tko sve vrši utjecaj na pripremu i donošenje propisa. Također, od velike je važnosti uvođenje informacijske tehnologije kako bi se osigurala potpuna transparentnost i zakonodavni otisci ostvareni tijekom lobiranja.

Potrebno je poboljšati i neuravnoteženi sastav savjetodavnih i radnih skupina koje su se u izvješću pokazale kao najslabije karike unutar sustava. Zbog širokog korištenja i zlouporabe prava na određene pravne postupke, često se događa da dioničari nemaju pravo sudjelovati prilikom donošenja javnih odluka. To je jasno prikazano u jednom od tri case studyja sadržanih u izvješću.

Između ostalog, u izvješću su istaknuti i značajniji nedostatci u području samoregulacije koji bi se mogli iskoristiti za popunu praznina u neadekvatnoj regulaciji, a mogli bi biti ispravljeni poticanjem odgovornijeg lobiranja između lobista i interesnih skupina. Unatoč svom potencijalu, to područje je i dalje nerazvijeno u Sloveniji.

Vid Doria, glavni tajnik TI Slovenije istaknuo je: “Iako je lobiranje sastavni dio demokracije i ima važnu ulogu u sudjelovanju dioničara i javnosti u donošenju odluka i rješavanju pitanja od javnog interesa, u Sloveniji i dalje prevladava izrazito negativno mišljenje prema lobiranju koje se često izjednačava s korupcijom.“  Potrebna je aktivna rasprava kako bi se pokazalo da etično i transparentno lobiranje može pridonijeti jačanju demokracije te omogućavanje šireg pristupa koje će dovesti do raznolikosti potrebne za zadovoljavanje javnog interesa.

„Ukoliko prihvati preporuke naglašene u izvješću, Slovenija bi s postojećim temeljima regulacije  mogla biti u poziciji da djeluje kao lider po tom pitanju u Europi. Time bi se osigurala transparentnost i integritet lobiranja te poboljšala regulacija i nadzor uz podizanje razine svijesti među dioničarima i javnosti.“ Nadodao je Vid Doria. TI Slovenija predlaže izmjene zakonskih propisa, izmjene i dopune u regulaciji financiranja političkih stranaka, uspostavu mehanizama samoregulacije i razvoj programa za podizanje svijesti o sveobuhvatnoj etici za sve zainteresirane.

Izvješće Lobiranje u Sloveniji – Poziv na transparentno i etično lobiranje dio je regionalnog projekta koji uključuje procjenu regulacija lobiranja i praksu za 19 europskih zemalja. Istraživanje je provedeno pomoću međunarodne metodologije korištenjem niza od 65 pitanja procjene. Ciljevi izvješća o lobiranju u Sloveniji su sljedeći: procjena postojećih propisa, politike i prakse lobiranja u Sloveniji; identificiranje rizika korupcije i drugih rizika i slučajeva koji se odnose na manjak kontrole nad lobiranjem; naglasiti potencijal lobiranja u Sloveniji; dati preporuke i rješenja donositeljima odluka i predstavnicima interesnih skupina u javnom i privatnom sektoru.

 

Vid Doria

Glavni tajnik TI Slovenia

Galerija

Gallery

Newsletter


© Copyright 2014. Powered by WordPress