Rotterdam, 30. lipnja 2012. – Rinus van Schendelen, profesor političkih znanosti na Sveučilištu u Rotterdamu, u članku o novim trendovima u lobiranju na razini EU naglašava važnost pripreme strategije koja se odvija kroz tri faze: formulacija, upoznavanje s akterima i okruženjem, i razboritost u djelovanju.

Formulacija

Formulacija zahtijeva od interesnih grupa u privatnom sektoru, za razliku od javnih organizacija, stvaranje fleksibilne i responzivne organizacije, koja je sposobna odgovoriti na promjene unutar njezinog okruženja.

Prema tome, moderna interesna grupa s lobističkim afinitetima ima središnji odbor za lobiranje, koji se sastoji od malog, ali kompaktnog broja izrazito kompetentnih stručnjaka (od kojih se manji dio nalazi u centru zbivanja – Bruxellesu) zaduženih za praćenje promjena u zakonodavnom procesu EU i predlaganje možebitnih koraka ukoliko se otvori “prozor mogućnosti” za lobiranje. Uspješno praćenje promjena osigurava se prikupljanjem informacija o relevantnim akterima.

Nakon prikupljanja, informacije se kodiraju u adekvatne baze podataka iz kojih se kasnije, prema potrebi, stvaraju nacrti lobističke strategije i šalju upravnom odboru interesne grupe na odobravanje.

Upoznavanje s akterima i okruženjem

Za stvaranje kvalitetne lobističke strategije važno je dobro upoznati aktere i okruženje unutar kojeg djeluju.

U prošlosti su interesne grupe djelovale reaktivno – s obzirom na okolnosti, umjesto pro-aktivno, odnosno nisu se bavile predviđanjem mogućih scenarija promjene. Danas, središnji odbori za lobiranje u interesnim grupama nastoje stvoriti informacijske dosjee o relevantnim akterima policy procesa, kojima se nastoji obuhvatiti usko polje njihovih interesa,  vremenski okvir zadan institucionalnim pravilima i dnevnim redom unutar kojeg akteri djeluju, i potencijalni autsajderi koji bi mogli utjecati na njihovo ponašanje. U tom kontekstu, izvori informacija mogu biti internet, terensko prikupljanje podataka – kontaktiranje ostalih  ljudi povezanih s akterima i “korporativna memorija” – obrasci ponašanja aktera u prošlosti.

Nakon izrade dosjea, interesna grupa može zauzeti pregovaračko stajalište koje stakeholderu nudi potencijalne koristi od suradnje, čime se može ostvariti potencijalna prednost spram konkurencije. Pri tom, interesna grupa uvijek mora imati ‘”B-plan'”, alternativnu strategiju, ukoliko pregovori ne poluče željene rezultate.

Razboritost u djelovanju

Na posljetku, interesna grupa mora biti razborita u svom djelovanju, što znači da mora imati dovoljno manevarskog prostora za izbjegavanje “slijepih ulica” u lobiranju. Van Schendelen spominje tri savjeta za razborito djelovanje.

Prvi savjet odnosi se na stil djelovanja interesne grupe. Razborita interesna grupa neće u startu započeti s agresivnom lobističkom kampanjom, nego će djelovati indirektno, neformalno i “šarmantno”; izbjegavat će nepotreban publicitet jer to rezultira nemogućnošću kontrole nad percepcijom njezinog djelovanja od strane drugih aktera i nastojat će pridobiti uvažavanje svog djelovanja od strane ostalih interesnih grupa i stakeholdera.

Drugi savjet odnosi se na važnost polivalentnosti komunikacijske strategije interesne grupe. Drugim riječima, interesna grupa mora pokušati svoje poruke i stajališta odašiljati kroz više komunikacijskih kanala. Na nacionalnoj razini preko “prijateljskih” ministara i ostalih involviranih interesnih grupa, na međunarodnoj razini putem međunarodnih organizacija i u Bruxellesu kroz formalne institucije EU, krovne organizacije interesnih skupina i nacionalna predstavništva jer se na taj način povećavaju šanse za uspješnost lobističke strategije.

Posljednji savjet koji Van Schendelen spominje vezan je uz imidž. Bitno je stvoriti pozitivan imidž, a to je moguće samo ako postoji korporativna društvena odgovornost, jer loša reputacija zbog aktivnosti i skandala ili inertnosti interesne grupe vrlo brzo zatvara pristup javnim službenicima istakeholderima koji je presudan za uspješno lobiranje.

Cijeli članak objavljen u Journal of Public Affairs preuzmite ovdje.

 

Izvor: Journal of Public Affairs

Prijevod i prilagodba: Nikola Zubalj

Galerija

Gallery

Newsletter


© Copyright 2014. Powered by WordPress