Povodom nedavnih medijskih napisa i događaja zadnjih mjeseci koji su vezani uz posao lobiranja u Republici Hrvatskoj, Hrvatsko društvo lobista poziva na važnost regulacije zagovaranja interesa, te uvođenje javnog registra u kojem će svi oni koji žele utjecati na odluke tijela javne vlasti morati biti registrirani, kao legitimni predstavnici različitih interesnih skupina koje mogu i trebaju djelovati u demokratskom procesu odlučivanja što je definirano i hrvatskim Ustavom.

Lobiranje u Hrvatskoj treba profesionalizirati i legitimizirati jer isto će se uvijek ionako odvijati, a stvaranjem pravnog okvira za obavljanje ovog posla unaprijedit ćemo kvalitetu javnog diskursa, uvesti veću transparentnost i omogućiti organizirano artikuliranje mišljenja kroz definirani proces.

O „lobistima“ koji se spominju u medijima nemamo saznanja da su isti registrirani kao lobisti, a niti su članovi Hrvatskog društva lobista.

Hrvatsko društvo lobista se od 2008. godine zalaže za donošenje propisa u skladu s najvišom europskom praksom i principima koji su već usvojeni i primjenjuju se u institucijama Europske unije.

S poštovanjem,

Natko Vlahović
Predsjednik
Hrvatsko društvo lobista

Galerija

Gallery

Newsletter


© Copyright 2014. Powered by WordPress