Znanstveni časopis Društvena istraživanja objavio je rad “Analiza tiskovnih i internetskih objava o lobiranju u Hrvatskoj” autora prof.dr.sc. Dubravke Sinčić Ćorić i Ivana Vukovića.

Cilj rada je analizirati medijske objave o lobiranju u Hrvatskoj, kako bi se upozorilo na prevladavajuću intonaciju i važnost pojma u medijskim sadržajima. U tu je svrhu provedena kvantitativna analiza sadržaja tekstova koji su objavljeni u tisku i na internetskim portalima. Kao izvori analize odabrane su dnevne, tjedne i mjesečne novine te internetski portali. Ukupno je analizirano 512 objava od 1. 1. 2009. do 1. 7. 2010. Analizirani su cjeloviti članci, koji su u naslovu ili tekstu sadržavali riječi “lobiranje”, “lobisti”, “lobistički” i/ili “lobist”.

Analiza upućuje na dva opća zaključka: (1) lobisti i lobistička struka medijski su zanimljivi, čemu govori u prilog velik broj medijskih sadržaja o lobiranju, kao i povećanje broja objava kroz vrijeme te (2) sadržaji o lobiranju vrlo su različito intonirani s obzirom na kategorije analize. Sadržaji u kojima je lobiranje glavni pojam dominantno su pozitivno intonirani, dok su sadržaji u kojima je lobiranje sporedan pojam ili se samo spominje dominantno negativno intonirani, bez obzira na to je li lobiranje analizirano iz političke ili poslovne perspektive.

 

Znanstveni rad preuzmite ovdje.

 

Izvor: Institut društvenih znanosti “Ivo Pilar”
Autor: HDL

Galerija

Gallery

Newsletter


© Copyright 2014. Powered by WordPress