Zagreb, 2. prosinca 2011. – Zbornik Ekonomskog fakulteta u Zagrebu objavio je znanstveni rad “Stavovi mlađe populacije o lobiranju”, autorica prof.dr.sc. Dubravke Sinčić Ćorić i Nade Kaurin.

U radu su prikazani rezultati istraživanja stavova mlađe populacije o lobiranju u Hrvatskoj. Polazna pretpostavka koja se u radu testira je da mlađa populacija u Hrvatskoj ima pretežno negativne stavove o lobiranju.

Istraživanje je provedeno konstrukcijom Thurstoneove ljestvice za mjerenje stavova, metodom intervala jednakog pojavljivanja, te njezinom primjenom na prigodnom uzorku mlađe populacije hrvatske opće javnosti.

Radom je utvrđeno kako su stavovi mlađe populacije opće javnosti o lobiranju u Hrvatskoj neutralni do umjereno pozitivni.

Za više informacije pogledajte Portal znanstvenih časopisa Republike Hrvatske – Hrčak.

 

Stavovi mlađe populacije o lobiranju

Ivan Vuković

Galerija

Gallery

Newsletter


© Copyright 2014. Powered by WordPress