Beograd, 11. svibnja 2011. – Društvo lobista Srbije u Privrednoj komori Srbije u Beogradu 11. svibnja održalo je 19. Klub lobista na temu “Srbija na dobrom putu – Izazovi europskih integracija” na kojem se razgovaralo o europskim integracijama i ulozi lobista u tom procesu.

Na klubu su kao govornici nastupili potpredsjednik Vlade Republike Srbije,Božidar Đelić, prof.dr.sc. Mate Granić, predsjednik Hrvatskog društva lobista, i prof.dr.sc. Kostadin Pušara, predsjednik Udruženja lobista Crne Gore.

Pozdravni govor i uvodno izlaganje imao je domaćin Zoran Domazet, predsjednik Društva lobista Srbije, a zatim je usljedilo izlaganje potpredsjednika Vlade Srbije Božidara Đelića. On je izjavio da je cilj srbijanske Vlade da do kraja ove godine Srbija dobije status kandidata za članstvo u Europskoj uniji i istaknuo je pritom da će dobivanje statusa kandidata za Srbiju biti snažan signal stranim investitorima.

Predsjednik Hrvatskog društva lobista, prof.dr.sc. Mate Granić u svom izlaganju osvrnuo se na situaciju u regiji, s posebnim naglaskom na Srbiju koja slijedi Hrvatsku u nastojanju da postane članica Europske unije u budućnosti. Govoreći o aktualnoj situaciji i procesu europskih integracija Granić je istaknuo da su europske integracije strateško opredjeljenje zemalja regije, a članstvo u EU nema alternativu. Naglasio je da će ubuduće Srbija aktivnije morati lobirati u Bruxellesu kako bi kvalitetno mogla promovirati i zastupati svoje interese. Pritom će trebati voditi računa da europsko lobiranje nije niti približno isto kao što je nacionalno lobiranje, a posebno lobiranje u jugoistočnoj Europi. Uz to i harmoniziranje nacionalnog zakonodavstva Srbije s EU regulativom donijet će nove standarde političkog odlučivanje. Pritom će profesionalno lobiranje dobiti na značaju.

“Bilo bi poželjno da se Srbija, kao zemlja koja teži europskim integracijama, uključi u ove procese kroz institucionalno reguliranje profesije putem Zakona o lobiranju. Zakon o lobiranju imat će i pozitivne učinke na gospodarstvo Srbije, jer lobisti mogu imati presudnu ulogu u osiguravanju investicija i dovođenju stranih ulaganja”, rekao je Granić.

Za kraj Granić je naglasio da se nada da će ovaj klub biti poticaj Vladi Republike Srbije na ustrajanju u provođenju reformi i nastavku europskog puta i da će pozitivno utjecati na napredak Srbije u procesu Europskih integracija, a lobiste potaknuti na jačanje međusobnog dijaloga i još aktivniju i kvalitetniju regionalnu suradnju.

Utjecaj Еurоpskе uniје svаkе je gоdinе svе očigledniji i manifestira se u nајrаzličitiјim područjima. Proces dоnоšеnjа оdlukа u Europskoj uniјi pоstаје svе znаčајniјi nе sаmо zа držаvе člаnicе nеgо i zа drugе subјеktе. Kао pоsljеdicа еkspаnziје znаčаја i utjecаја, u Еurоpsкој uniјi sе pојаvljuје svе višе intеrеsnih grupа, sа јеdnim ciljеm – utjecаti nа dоnоsitelje оdlukа. S tim u vеzi, smаtrа sе dа је lоbirаnjе nа nivоu Еurоpskе uniје od neprocijenjive važnosti nе sаmо zа pоziciоnirаnjе vеć i prisustvо držаvе u mеđunаrоdnim оkvirimа.

 

Autor: Dominik Žganec

Fotografije: DLS

Galerija

Gallery

Newsletter


© Copyright 2014. Powered by WordPress