Zagreb, 17. ožujka 2010.- Danas je po drugi put u hotelu Palace održan poslovni ručak HDL-a na temu „Pristupanje RH u EU i buduća uloga hrvatskih zastupnika u Europskom parlamentu“, a predavanje je održao mr. sc. Neven Mimica, potpredsjednik Hrvatskog sabora i predsjednik saborskog Odbora za europske integracije.

Gospodin Mimica se najprije osvrnuo na postojeće stanje u pregovorima između Europske Unije i Republike Hrvatske u kojima se očekuje završetak do kraja ove godine nakon čega slijedi proces ratifikacije u parlamentima država članica, a realno je očekivati članstvo tijekom 2012. godine. Međutim, napominje kako je sam proces dolaska do članstva čak i važniji od samog članstva, jer se tim procesom događaju promjene u institucijama, zakonodavstvu, političkom sustavu i političkom razmišljanju te gospodarstvu.

Tijekom posljednjih deset godina, proces reformi i pregovora je tekao dobro, no kod komunikacije Europe građanima još je uvijek riječ o jednosmjernom procesu te bi bilo dobro da postane dvostrani proces u kojem će se raspravljati o EU i njenom utjecaju na građane. Osim toga, normalni dijalog će pomoći da se ljudi informiraju ta na taj način donesu utemeljenu odluku po pitanju članstva o čemu će se odlučivati na referendumu.

Neven Mimica je istaknuo neke od prednosti članstva kao što su gospodarska, politička, vojno-sigurnosna i demokratska stabilnost, te društvena uređenost u kojem je dominatna vladavina prava. Na drugu pak stranu, određena zabrinutost među građanima oko člantva vezana je uz prijenos dijela suvereniteta na EU institucije te uz pitanja očuvanja nacionalnog identiteta. Po njemu zaštita nacionalnih interesa i identiteta ovisi o sposobnosti samih država i  njihovih institucija u očuvanju tih interesa.

Osim toga, govorio je i o lobiranju u Europskoj Uniji kao važnom procesu informiranja koji pomaže institucijama EU da u donošenju odluka dobiju sveobuhvatne informacije te spoznaju interese bilo nacionalnih ili europskih asocijacija, poslovnih i industrijskih grupa. Ponovio je kako je uloga Hrvatskog društva lobista omogućiti državi saznanje o tome što treba kojoj interesnoj skupini. Međutim, ni u EU niti u RH još nije do kraja zaživio ovakav način funkcioniranja institucija.

Uloga lobista, regulirana zakonom o lobiranju, bit će sve jasnija i prihvatljivija svima koji sami neće moći direktno komunicirati s onima koji odlučuju u hrvatskom ili europskom sustavu te će  trebati imati svoje predstavnike u lobističkim krugovima.

I na kraju gospodin Mimica procjenjuje kako će uloga hrvatskih lobista biti značajna u području djelovanja na korištenju europskih fondova, koji će ulaskom u EU nositi Hrvatskoj maksimalno 4% GDP-a, no povlačenje nije zagarantirani iznos već ovisi o kvalitetnim projektima. Lobisti će, uz konzultante za tehnički dio, moći i morati biti uključeni u kasniju fazu odobravanja i iskorištavanja sredstava. Dosadašnja iskustva i postotak ugovorenosti CARDS projekata vezanih uz jačanje administrativnih kapaciteta ne garantiraju da ćemo biti uspješni u IPA projektima  ili jednog dana kod stvarnih strukturnih i kohezijskih fondova. To se vidjelo kad je CARDS krenuo prema investicijskim projektima i rezultirao drastičnim padom ugovorenosti zbog nedovoljnog znanja ljudi. Riječ je o tisućama malih projekata na lokalnim razinama vlasti, a tu će lobiranje i konzultantske usluge biti izraženije nego je to danas slučaj.

Neno Rakić

Galerija

Gallery

Newsletter


© Copyright 2014. Powered by WordPress