Zagreb, 2. travnja 2010. – Organizacija za ekonomsku suradnju i razvoj (OECD) u svom istraživanju o lobiranju za 2009. obradila je Hrvatsko društvo lobista kao najmlađu asocijaciju lobista u Europi.

Izvješće OECD-a pod naslovom “Lobbyists, Governments and Public Trust: Building a Legislative Framework for Enhancing Transparency and Accountability in Lobbying”, sustavno analizira pitanja načina regulacije lobiranja u svijetu, razinu povjerenja građana u institucije vlasti i reforme koje vlade poduzimaju kako bi povećale transparentnost i vjerodostojnost odlučivanja.

Istraživanje OECD-a ukazalo je na problem različitih definicija pojmova „lobist“ i „lobiranje“ što stvara pomutnju oko toga tko se treba registrirati kao lobist – da li samo fizičke osobe ili i tvrtke i nevladine organizacije koje lobiraju.

Istraživanje navodi podršku koju je hrvatska Vlada dala HDL-u kako bi se što prije pokrenula radna skupina koja će pripremiti nacrt Zakona o lobiranju. OECD je prepoznao inicijativu HDL-a koja je pokrenuta od samih lobista s ciljem profesionalizacije lobiranja kao posla koji se očekuje od svake proaktivne organizacije, tvrtke ili udruge koja ima razloge surađivati s državom.

HDL se od svog osnutka snažno zalaže za donošenje Zakona o lobiranju i obveznu registraciju lobista kao legitimnih predstavnika interesnih skupina koje žele utjecati na odluke izvršne i zakonodavne vlasti.

Cijelo istraživanje pogledajte ovdje.

Ivan Vuković

Galerija

Gallery

Newsletter


© Copyright 2014. Powered by WordPress