Bruxelles, 20. svibnja 2010. – Europski parlament, zakonodavno je tijelo EU koje ima 736 zastupnika izabranih na razdoblje od pet godina. Parlament od 1996. godine ima propisanu obveznu registraciju lobista, a trenutno je registrirano 4.972 osobe i 1.811 organizacija koje lobiranju ovu instituciju.

Rad lobista u Europskom parlamentu reguliran je Poslovnikom Parlamenta–Pravilo 9(2) – Lobiranje u Parlamentu koji sadrži i Kodeks ponašanja lobista u odnosu na članove Parlamenta.

Postoje dvije vrste lobističkih akreditacija, godišnja i privremena. Za dobivanje akreditacije potrebno je ispuniti sljedeće uvjete:

  • Obrazac za prijavu u kojem je potrebno navesti podatke o organizaciji i lobistu,
  • kraće pismo u kojem ćete predstaviti Vaš rad i rad organizacije koju zastupate. Pismo mora biti napisano na memorandumu organizacije i vlastoručno potpisano,
  • kopija putovnice ili osobne iskaznice,
  • uvjerenje o nekažnjavanju prevedeno i ovjereno od strane sudskog tumača,
  • potvrda poslodavca kojom odobrava Vašu prijavu u Registar lobista Europskog parlamenta.

Svi dokumenti moraju biti na engleskom ili francuskom jeziku, poslani poštom na adresu European parliament, rue Wiertz 60, B-1047 Brussels, Belgium.

Nakon što Parlament odobri aplikaciju, pismenim putem poziva lobista da osobno u Bruxellesu podigne akreditaciju. Akreditacija omogućava ulazak u zgrade Parlamenta u Bruxellesu, Strasbourgu i Luxembourgu, sastanke s europarlamentarcima i drugim osobljem, prisutnost na zasjedanjima Parlamenta i parlamentarnih odbora, korištenje knjižnice, info centra i druge infrastrukture dostupne u Parlamentu.

Registracijom su podaci o lobistu i organizaciji koju zastupa javno dostupni na stranicama Parlamenta, a nakon isteka akreditacije potrebno je ponoviti postupak aplikacije.

Sve dodatne informacije možete dobiti u Europskom parlamentu na broj telefona +32 2 283 14 87

Ivan Vuković

Galerija

Gallery

Newsletter


© Copyright 2014. Powered by WordPress