Poštovani,

U cilju nastavaka edukacije članica Vanjskotrgovinske komore Bosne i Hercegovine na temu lobiranja/zagovaranja u javnom poslovnom i NVO sektoru, Institut za edukaciju VTK BiH i Fond Konrad Adenauer Stiftung (nadalje: Fond), na bazi uspostavljene suradnje i uz financijsku podršku Fonda, organiziraju seminar na temu: “Lobiranje u Bruxellesu: Čemu služi i kako funkcionira?” Seminar će se održati 16.10.2014. godine s početkom u 10:00 sati u prostorijama VTK BIH.

Cilj organiziranja seminara je jačanje kapaciteta poslovne zajednice za uspostavu profesionalne suradnje sa EU partnerima i institucijama. Naime, priključivanjem EU integracijama bosansko-hercegovačka preduzeća će morati poštivati zahtjeve i ispunjavati uvjete poslovanja na europskom tržištu. U skladu s time, članice Komore trebaju biti upoznate i sa ostvarenim lobističkim uspjesima susjednih zemalja na polju utjecaja na donosioce odluka. Upravo je to jedan od povoda za organiziranje jednodnevnog seminara koji je namijenjen, kako članicama komore, tako i našim partnerima, donosiocima odluka i predstavnicima NVO-a i medija.

Predavač na seminaru jće biti Natko Vlahović, predsjednik Hrvatskog društva lobista, akreditirani lobist pri Europskom parlamentu, i vlasnik knzultantske tvrtke Vlahović Grupa, d.o.o.

 

Puni službeni poziv i program možete preuzeti ovdje.

Foto: Biznis.ba

Galerija

Gallery

Newsletter


© Copyright 2014. Powered by WordPress