Zagreb, 15. listopada 2010. – Knjižnica HDL-a bogatija je za deset novih primjeraka knjige „Lobbying in local government“, autora mr.sc. Marjana Tanuševskog, voditelja Makedonskog centra za lobiranje.

Knjiga je na engleskom jeziku, a bavi se teorijom lobiranja i znanstvenim istraživanjem o lobiranju u lokalnoj upravi u Makedoniji. No, iako promatra fenom lobiranja iz aspekta lokalne uprave u Makedoniji, knjiga je itekako aktualna, primjenjiva i jednako zanimljiva za sve skupine društva u Hrvatskoj.

U teorijskom dijelu obrađuju se univerzalne teme poput povijesnog razvoja lobiranja u svijetu, dane su definicije lobiranja, govori se o lobiranju nevladinih organizacija, predstavljene su vrste lobiranja i koraci lobističkog procesa, lobiranje se stavlja u odnos s komunikacijom i PR-om te se razmatraju etički aspekti lobiranja.

U poglavlju lobiranje u svijetu autor je obradio praksu lobiranja u SAD-u i EU, regulaciju lobiranja u SAD-u, Poljskoj, Litvi, Mađarskoj, Makedoniji i Hrvatskoj.

Na kraju knjige autor je sintetizirao zaključke istraživanja u konkretne preporuke za razvoj lobiranja i lobističke struke koje zbog sličnog povijesnog, sociološkog, pravnog i političkog naslijeđa mogu biti primjenjive i u hrvatskom društvu, posebice iz perspektive jedinica lokalne i regionalne samouprave.

Knjige „Lobbying in local government“ donacija je autora mr.sc. Marjana Tanuševskog Knjižnici HDL-a s ciljem educiranja i informiranja hrvatske javnosti o lobiranju kako bi se postigla veća transparentnost i uključenost svih slojeva društva u donošenje političkih i poslovnih odluka u Republici Hrvatskoj.

Knjižnica HDL-a formirana je 2009. godine kako bi se članovima HDL-a, studentskoj i akademskoj populaciji, nevladinim organizacijama, poslovnom sektoru i građanima omogućio besplatan pristup stručnoj literaturi s ciljem informiranja i educiranja o temi lobiranja i javnog zagovaranja.

Knjižnica se sastoji od tiskanih izdanja i zbirke digitalnih knjiga i radova na temu lobiranja u Hrvatskoj i svijetu, a sva literatura dostupna je u Tajništvu HDL-a uz prethodnu najavu te se može besplatno posuditi na rok od 14 dana.

Ivan Vuković

Galerija

Gallery

Newsletter


© Copyright 2014. Powered by WordPress