U Hrvatskoj postoji lobistička praksa, ali ni javni ni privatni sektor ne koriste profesionalno lobiranje kao strateški alat
U prostorijama Matice hrvatske predstavljen je prvi priručnik o lobiranju u Hrvatskoj pod nazivom “Profesionalni lobist: priručnik o interesnom zagovaranju“, autora Natka Vlahovića i Brune Jelića. U predstavljanju priručnika koji definira tematiku lobiranja s naglaskom na lobističku praksu u Hrvatskoj uz autore su sudjelovali bivši ministar vanjskih poslova i počasni predsjednik Hrvatskog društva lobista prof. dr. sc. Mate Granić, predsjednik saborskog Odbora za pravosuđe prof. dr. sc. Josip Kregar i predsjednica Transparency Internationala Hrvatska, mr. sc. Davorka Budimir te brojni drugi predstavnici korporativnog i javnog sektora.

Priručnik o interesnom zagovaranju predstavlja prvi sustavni prikaz lobističke profesije u Hrvatskoj i  napisan je s namjerom da se pojmovi lobist i lobiranje u društveno-političkom životu Hrvatske pojasne te time i približe građanima, interesnim skupinama, političarima, poslovnom sektoru, nevladinim organizacijama, studentima i drugima.

Autor, predsjednik Hrvatskog društva lobista i vlasnik Vlahović grupe d.o.o. Natko Vlahović izjavio je: “U Hrvatskoj još uvijek ni javni ni privatni sektor ne koriste profesionalno lobiranje kao strateški alat. Potaknuti nedostatkom temeljnih informacija i znanja o ovom poslu putem knjige nudimo mogućnost demistifikacije ovog posla kao i poticaj za dodatni razvoj lobiranja u Republici Hrvatskoj“.

Autor i savjetnik iz agencije Dialog komunikacije Bruno Jelić istaknuo je: “Priručnikom smo u prvom redu željeli hrvatskoj javnosti predstaviti lobističku praksu kroz postojeću teoriju, ali i ekspertizu stečenu u svakodnevnom bavljenju ovim poslom. Kada govorimo o lobiranju važno je istaknuti sve poluge i alate koje ova profesija nudi da upravljate i utječete na okruženje u kojem živite i poslujete. To je njegova najveća prednost.”

Izvor: PR glas

Galerija

Gallery

Newsletter


© Copyright 2014. Powered by WordPress