London, 13. srpnja 2012.- Politička i regulatorna okolina poduzeća značajno je drugačija od one prije pet godina. Izvještaj poduzeća za zapošljavanjeWatson Helsby donosi uvid u razvoj javnih poslova (public affairs) s posebnim naglaskom na ključne vještine i zahtjevane kompetencije, prenosi Conor McGrath.

The Changing Face of Public Affairs” temelji se na razgovoru s 30 starijih praktičara iz top 100 poduzeća Londonske burze.  Povećanje broja vanjskih dioničara kao i mogućnosti za povezivanjem i međusobnom komunikacijom kroz društvene medije zasigurno nameće korporacijama obvezu bolje integracije javnih poslova s osnovnom djelatnosti. Ukomponirano s potrebom transparentnog poslovanja i realnošću u kojoj je utjecaj politike temeljen na ekspertizi i dokazu radije no na pristupu donositeljima odluka, dobivamo sliku kako su javni poslovi najbliskiji višem menadžmentu poduzeća. “Naše je istraživanje otkrilo opći trend veće uključenosti javnih poslova u području strategije i planiranja poslovanja.”

Drugi pokretač promjena je internacionalizacija politike i regulacije. Ne samo da su standardi industrije postavljeni globalno i legislativa harmonizirana diljem kugle zemaljske, već poduzeća moraju biti u mogućnosti suvislo međusobno komunicirati balansirajući tako “globalnu sliku” političkih trendova uz dozu osjetljivosti za lokalno tržište. Izvještaj navodi kako “mnoga poduzeća stoga izgrađuju globalni utjecaj unutar funkcije javnih poslova što sa sobom donosi i sklop izazova oko identificiranja i razvoja ljudi sposobnih upravljati rastom tržišta, ali i izazov prenošenja znanja i pristupa najboljoj praksi, treningu i razvoju na globalnoj razini.”

Šest je osnovnih kompetencija praktičara javnih poslova. Razumijevanje funkcioniranja poslovanja prva je od njih s obzirom da je eksterna uvjerljivost važna koliko i interna unutar jedinica poduzeća.

Kvalitete vođe i menadžera. Vođa javnih poslova unutar multinacionalne korporacije može biti odgovoran za izvedbu 20 do 50 različitih timova diljem svijeta stoga mu je potrebna moć izgradnje čvrste grupe kolega koji će zajedno produktivno surađivati.

Promidžbene vještine. Profesionalac mora biti sposoban definirati problem i rješenje, sastaviti plan temeljen na dokazu, pripremiti uvjerljivu priču, isplanirati strateške korake, izgraditi koalicije dioničara i dopuniti privatno lobiranje javnim zagovaranjem.

Osjećaj za probleme važna je vještina za nekoga tko se bavi javnim poslovima kako bi mogao detektirati i analizirati utjecaj socioekonomskih i političkih promjena koje će zasigurno utjecati na poduzeće.

Sljedeća bitna karakteristika jest politička sofisticiranost u vidu raspolaganja raznim znanjima od suštine politike do potpunog procesa donošenja odluka na političkoj razini s obzirom da nivo razumijevanja ovog područja može polučiti više ili manje efikasne rezultate. Atribut koji političkoj sofisticiranosti dodaje značajnu važnost jest moć pozitivnog utjecaja na vladajuću garnituru u vidu novih ideja umjesto samog reagiranja na procese i odluke istih.

Zadnje, no ne i manje važno, jest sposobnost pozitivnog utjecanja općenito. Uspješan menadžer javnih poslova mora biti osoba od povjerenja koja je ujedno cijenjena i prepoznata od strane rukovoditelja poduzeća i samog predsjednika uprave te cijele  političke i poslovne okoline.

Kao zaključak se nameće činjenica da će svijet javnih poslova ne samo nastaviti privlačiti ljude iz političkog života, već  i one koji traže efektivan način nadograđivanja vlastitih vještina kroz zahtjevne uloge nametnute samim zanimanjem s obzirom da u  njemu sve više konkuriraju ljudi iz industrije koji primarno poslovanje poznaju iznimno dobro.

Izvještaj “The Changing face of Public Affairs” preuzmite ovdje.

Izvori: Watson HelsbyConor McGrath
Prijevoda i prilagodba: Daria Arežina

Galerija

Gallery

Newsletter


© Copyright 2014. Powered by WordPress