Zagreb, 25. lipnja 2011. – Hrvatsko društvo lobista u suradnji s Makedonskim centrom za lobiranje iz Bitole tijekom rujna 2011. godine provest će istraživanje o lobiranju i zagovaranju nevladinog sektora s komparativnom analizom Republike Hrvatske i Republike Makedonije, dogovoreno je na zajedničkom sastanku u Bitoli na kojem su sudjelovali Ivan Vuković iz HDL-a i mr. Marjan Tanuševski iz MCL-a.

Istraživanje će analizirati aktivnosti nevladinih organizacija koje se odnose na pokušaje utjecanja na javne politike središnje i lokalne vlasti, kojim metodama i tehnikama se pritom služe, te koji su stavovi NVO sektora o lobiranju i javnom zagovaranju. Kao zaključak istraživanja izradit će se preporuke za razvoj prakse lobiranja i javnog zagovaranja pred tijelima javne vlasti. Krajnji cilj istraživanja je izgradnja kapaciteta i jačanje uloge organizacija civilnog društva u demokratskim procesima.

Istraživanje o lobiranju dio je šireg projekta suradnje HDL-a i MCL-a koji uključuje međusobno umrežavanje, transfer znanja i iskustva kroz studijske posjete, treninge i radionice te razmjenu literature.

U sklopu projekta održat će se više radionica i lobističkih treninga za predstavnike nevladinih organizacija. Prvi trening u pet modula održan je od 13. do 23. lipnja u Gradskoj knjižnici u Bitoli, a predavači su bili mr. Marjan Tanuševski Ivan Vuković. Po završetku treninga, Ivan Vuković uručio je više naslova o lobiranju predstavniku Makedonskog naučnog društva prof.dr.sc. Borisu Angelkovu.

Projekt je ostvaren uz potporu TACSO Ureda u Hrvatskoj (Tehnička pomoć organizacijama civilnog društva) financiranog sredstvima Europske unije.

 

Izvor: HDL

Galerija

Gallery

Newsletter


© Copyright 2014. Powered by WordPress