Bitola, Makedonija, 2013. – Krajem prosinca 2013. Makedonsko naučno društvo objavilo je Priručnik za transparentno lobiranje organizacija civilnog društva autora Marjana Tanuševskog, osnivača i voditelja prvog Makedonskog Centra za lobiranje. Priručnik je namijenjen civilnim organizacijama kako bi im pomogao shvatiti njihovu ulogu i misiju u društvu te kako bi se što bolje upoznale s radom nadležnih institucija kao i načinima utjecaja na donošenje javnih odluka.

Kako je prošla godina određena kao Europska godina građana, u prvom dijelu priručnika objašnjen je pojam aktivnog građanstva unutar demokratskih okvira te je istaknuta važnost sudjelovanja civilnih organizacija u oblikovanju i donošenju političkih odluka. Time bi se povećao osjećaj članstva jedne veće društvene zajednice te bi se učvrstio demokratski legitimitet nadležnih institucija, njihovog rada i aktivnosti.

Kako bi mogao lobirati, pojedinac osim što treba biti svjestan stanja u društvu, mora imati i profesionalno znanje o pitanju koje planira riješiti te je poseban naglasak stavljen na edukaciju. Također, konačna svrha građanskih inicijativa nije profit već zajednički pronalazak kreativnih rješenja za stvarna pitanja društvene zajednice te bi se takozvanim lobističkim menadžmentom osiguralo rješavanje „već prodanih“ projekata kojim bi se na jednostavan, brz i financijski nezahtjevan način riješio velik broj problema. Samim time bi transparentnost i regulacija uvelike doprinijele kvaliteti i kredibilitetu dogovorenih oduka.

 

„Umjesto da radimo naporno, trebamo raditi pametno.“ (F. Taylor)

 

U sljedećem dijelu prikazana su društvena pitanja koja su u nadležnosti općina te načini rada svake od nadležnih institucija. Isto tako, objašnjene su strategije lobiranja te metode i tehnike za kvalitetan lobistički menadžment. U svakoj građanskj inicijativi treba postojati znanje, vještina (posebno komuniciranja) zatim organizacija, kontakti te moguća financijska rješenja.

U zadnjem dijelu predstavljeno je istraživanje u Pelagonijskoj regiji unutar kojeg je provedena analiza Zakona o lobiranju u Makedoniji te analiza udjela civilnih organizacija pri donošenju političkih odluka. Također, navedeni su i brojni primjeri različitih inicijativa i uspješnog lobiranja makedonskih udruga.

Online izdanje priručnika možete pronaći na sljedećim linkovima na engleskom i makedonskom jeziku, a dostupni su i u knjižnici HDL-a.

Galerija

Gallery

Newsletter


© Copyright 2014. Powered by WordPress