Na drugom modulu EU Executive programa na VERN-u, Pregovori i lobiranje u Europskoj uniji, predavanja je održao prof. Tony Bass, nacionalni stručnjak u Europskom institutu za javnu upravu (EIPA) u Maastrichtu, te gostujući predavač na College of Europe u Bruggeu.

Polaznike programa prof. Bass je upoznao s teoretskim osnovama lobiranja i odnosa s javnošću u Europskoj uniji. Naglasio je da je bit lobiranja izgradnja čvrstih i korisnih veza, te da lobist svoj kredibilitet gradi kroz networking i prenošenje vjerodostojnih informacija.

Na brojnim primjerima iz prakse i kroz rad na studijama slučajeva, polaznici su naučili na koji način funkcioniraju institucije EU, kako u njima teče proces donošenja odluka i na koji način komuniciraju sa svojim javnostima. Prilikom zastupanja određenih interesa i pitanja za neku drugu stranu, lobisti i osobe za odnose s javnošću moraju znati na koju se točno adresu obratiti, te koja je procedura odlučivanja u pojedinim sektorima i institucijama – kome se predlažu ideje, kako osigurati da ona dođe do zastupnika u Europskom parlamentu, te koliko je vremena potrebno za njeno usvajanje.

Na temelju osobnog iskustva stečenog u europskim institucijama, prof. Bass je polaznicima izložio korisne naputke za lobiranje u Europskom parlamentu, Europskoj komisiji te Vijeću ministara EU.

 

Izvor: Vern

Fotografija: Vern

Galerija

Gallery

Newsletter


© Copyright 2014. Powered by WordPress