Beograd, 28. prosinca 2012. – “Ekonomsko i političko lobiranje” autora Balše Kašćelana i Duška Krsmanovića prva je knjiga na srpskom jeziku koja se bavi izučavanjem lobističke profesije, njene pozicije u društvu te ulozi koju ostvaruje. Predstavlja dragocjen prikaz relativno nove profesije u Republici Srbiji prisutne u svim razvijenim demokratskim društvima, prikazuje faze zakonodavnog procesa te način zaštite interesa poduzeća potkrijepljenih primjerima gospodarskog i političkog lobiranja.

Podijeljena na šest cjelina, knjiga započinje uvodom o lobiranju te samom definicijom, a obrađuje i različite pristupe SAD-a i Kanade nasuprot Europske Unije, odnos etike i lobiranja, pojavu korupcije, poziciju profesije unutar društvenog uređenja i zakonske okvire djelatnosti.

U drugom djelu detaljno su opisane djelatnosti lobista, načela, subjekti lobiranja, ugovor o lobiranju, položaj i imenik lobista te licenca i, konačno, izvještaj o aktivnostima.

Treća cjelina fokusira se na ulogu gospodarstva u političkom procesu donošenja odluka, važnosti informacija na razini Unije te povezanosti sa efikasnošću gospodarstva.

Četvrta cjelina bavi se različitim strategijama i tehnikama lobiranja, peta cjelina pruža detaljan uvid u lobiranje u Europskoj Uniji dok završna šesta cjelina prikazuje lobiranje u SAD-u.

Knjiga “Ekonomsko i političko lobiranje” dostupna je u Bazi literature HDL-a

 

O autorima

Dr. Balša Kašćelan potpredsjednik je za unutrašnje odnose i razvoj Društva lobista Srbije. Diplomirao je 2000. godine na Pravnom fakultetu Sveučilišta u Beogradu na kojem je kasnije i magistrirao te doktorirao, ali i radio kao asistent od 2000. do 2010. godine. Autor je više udžbenika i znanstvenih radova iz područja građanskog prava i lobiranja. Od 2004. do 2005. godine boravio je na Sveučilištu u Pittsburghu kao stipendist američke vlade, a iste je godine radio za agenciju „Palombo i Carell“ u Washingtonu D.C. koja se bavi političkim i gospodarskim lobiranjem pri Kongresu SAD-a.

Duško Krsmanović diplomirani je pravnik i magistar ekonomije prava, a znanje je stjecao, između ostalih, na Pravnom fakultetu Sveučilišta u Beogradu. Od 2010. godine je doktorant i istraživač na programu European Doctorate in law and Economics na sveučilištima u Rotterdamu, Hamburgu i Bologni. Od 2004. godine održao je stotinjak treninga, radionica i seminara za više od 1500 polaznika na teme izgradnje karijere, projektnog menadžmenta i strateškog planiranja, interkulturalnog učenja te vještina javnog nastupa.

 

Autor: Daria Arežina

Galerija

Gallery

Newsletter


© Copyright 2014. Powered by WordPress