Zagreb, 9. ožujka 2011. – Paul Miller s Nacionalnog demokratskog instituta za međunarodne poslove (NDI) donosi pravila i savjete koje bi nevladine organizacije (NVO) trebale znati kako bi započele s procesom lobiranja.

 

Odaberite konkretnu temu koju želite zastupati

Morate biti jasni u tome što hoćete zastupati. Ne budite općeniti u zahtjevima, npr.: “Tražimo zakon koji će omogućiti NVO-ima da budu tretirane s velikim uvažavanjem tako da bi imale bolji imidž” – jer ne postoji dužnosnik ili ministar koji će znati što da radi s tim zahtjevom, zato što niste tražili posebne promjene. U drugu ruku, zahtjev da “se promijeni članak zakona iz 1995. kojim bi se osnovala Komisija za socijalnu zaštitu kako bi se dijalog između NVO-a i ministarstva poboljšao i koji bi koristio objema organizacijama” imao bi mnogo bolje šanse. Ukoliko je uz to vaš zahtjev popraćen s posebnim prijedlogom zakonskog jezika za promjenu tog članka, vaše šanse će se značajno uvećati. Sada ste u mogućnosti da diskutirate i pregovarate da biste ostvarili konkretne rezultate.

 

Upoznajte političke procese

Dobro mjesto da se počne je iščitavanje Ustava i napisanih pravila o parlamentarnoj proceduri vezano za proces izrade zakona. Onda se počinje s pitanjem u vezi samog procesa i ukoliko nemate shemu “Kako nacrt zakona postaje zakon” napravite ju sami i potvrdite vaše razumijevanje procesa s osobom koja to zna ili je stručnjak za pitanja o parlamentu. Ključno pitanje koje treba postaviti je: “Kako se nacrt zakona predstavlja” i “Gdje u tom procesu trebate primijeniti politički pritisak da biste pokrenuli nacrt zakona”.

Procijenite političku sredinu

Raditi nešto u pravo vrijeme je jako važno. Nemojte predstaviti nacrt zakona neposredno prije izbora ili kad je zemlja usred državne krize. Ukoliko su bile neke skorašnje promjene među ministrima ili osobljem ministarstava koji se bave vašim pitanjem, trebalo bi sačekati. Isto tako pokušajte da vaš nacrt zakona ne predstavljate na kraju parlamentarnog zasjedanja kad su svi najviše zauzeti. Promatrajući političku sredinu kroz parlamentarne kontakte koje imate i kroz izvještaje iz medija, možete podesiti vaše planove i vrijeme za lobiranje.

 

Identificirajte ključne igrače za vaše probleme

Tko su najbolji ljudi kojima se treba predstaviti vaš nacrt zakona? Koje komisije imaju nadležnost nad vašim problemom i tko su članovi istih? Moguće je da vrijedi pravilo jedna osoba jedan glas, ali uzmite u obzir da su neki dužnosnici utjecajniji od drugih i mogu pridobiti i druge glasove za podršku rješavanju vašeg problema.

 

Razvijte lobističku kampanju

Vaš problem će odrediti vašu strategiju. Možda je potrebno organizirati nacionalnu koaliciju na širokim osnovama ukoliko se vaše pitanje tiče davanja beneficija svim NVO-ima. Ukoliko se tiču samo jednog sektora NVO-a (npr. životna sredina) vaša koalicija bi mogla biti manja. U bilo kojem slučaju dobro je sjetiti se da koalicije stvaraju “čudne loše prijatelje” – ukoliko je rješavanje vašeg problema od utjecaja na poboljšanje životne sredine razmislite da uključite predstavnike iz područja turizma ili neki NVO koji je uključen u rad o zdravstvenim pitanjima. Što više članova imate, imat ćete veću političku moć.

 

Razvijajte sredstva lobiranja

Postoje dva osnovna pitanja značajna dužnosnicima ili vladinim službenicima kada ih budete kontaktirali i potrebno je odgovoriti na njih prije nego što steknete pravo da ih pitate za podršku. Prvo pitanje je: “Tko ste vi?”, drugim riječima jeste li legitimna organizacija, NVO ili koalicija? Jeste li kredibilan/iskren izvor koji može govoriti o ovim problemima? Posjedujete li dovoljno znanja vezano za ove probleme? Imate li bilo kakvu političku moć koja bi utjecala na nekoga da uvaži vaše zahtjeve za podrškom? Ostavite ove brige sa strane tako što ćete dati ljudima koji donose odluke po jednu stranicu s informacijama o vašoj organizaciji.

Drugo pitanje je: “Što želite?”. Ovdje isto tako morate biti jasni – ukoliko je to moguće, podnesite nacrt predstavljanja, promjena, modifikacija ili reformi postojećeg zakona. Ukoliko vam je potrebna dodatna dokumentacija, kao npr. ekonomska istraživanja, to također osigurajte. Što je još važnije, osigurajte rezime problema koji se lako razumije i brzo čita, vaš stav o problemu i razloge zbog čega bi on trebao biti usvojen. Napravite za njih što lakši put da oni podrže vašu poziciju.

 

Primjenjivanje pritiska preko kontakata sa bazom (Grassroots lobiranje)

Stvarajte mrežu ljudi koji mogu koristit osobne kontakte, pisma, e-mail, faks i koji mogu utjecati na ljude koji donose odluke u kritičnim trenucima u procesu lobiranja. Pomoglo bi ukoliko imate bazu podataka koja sadrži sve vaše simpatizere u organizaciji ili koaliciji tako da možete brzo uputiti “poziv na akciju” tražeći od svih članova da kontaktiraju najutjecajnije osobe koje su zainteresirane za rješavanje vašeg problema.

 

Pokrenite medijsku kampanju

Mediji mogu biti značajan faktor pokretanja uspješnog rješavanja vašeg problema kroz politički proces. Svi političari, u čitavom svijetu, čitaju novine, gledaju ili slušaju vijesti na TV-u ili radiju. Privucite njihovu pažnju tako što ćete napraviti vijest. Napravite konferenciju za novinare obavještavajući ih o formiranju koalicije. Organizirajte skup blizu nacionalnog spomenika. Napišite pismo uredniku i pošaljite priopćenje za javnost. Ukoliko možete dobiti sveukupnu medijsku pozornost, politička pozornost neće izostati.

 

Napravite kalendar

Napravite raspored realizacije osnovnih koraka u lobiranju i medijskoj kampanji. To će dozvoliti vašim pristašama da ubilježe napredak i da ostanu motivirani. Unesite vrijeme, događaje i ukoliko je moguće raspored odgovornosti. Pristaše moraju imati jasnu sliku krajnjih ciljeva i očekivanja od inicijativa. Moraju razumjeti da će im ovakav naporan rad uzeti određeno vrijeme i da će zahtijevati posvećivanje više vremena u pojedinim trenucima.

 

Praćenje i provjere

Provodite periodične preglede statusa vašeg nacrta zakona u političkom procesu. Odredite je li potrebno unijeti promjene u strategiju i budite spremni na fleksibilnost. Politička sredina se stalno mijenja i lobiranje bi trebalo reflektirati realnost u vezi sa sredinom.

 

Održavajte visoki moral

Ako planirate vaš rad, radite po planu i stalno motivirajte ljude, bit ćete uspješni. Najvažnije od svega je podsjećanje na to da rad mora biti zabavan. Uživajte radeći, slavite pobjede i čestitajte svim članovima svaki put kada vaš nacrt zakona preskoči preponu u političkom procesu.

 

Proučavajte lekcije koje ste naučili od drugih NVO-a

Veliki broj uspješnih primjera zastupanja u zemljama centralne i istočne Europe daje NVO-ima priliku da vide kako se rješavaju problemi zastupanja. Proučavajte elemente njihovih kampanja. Analizirajte što su radili, što nisu i tome se prilagodite.

 

Upotrebljavajte slovo “P” kao vodič

Poslije toliko godina kao profesionalac u lobiranju, uvijek se sjećam slova “P” i što je u stvari lobiranje: politika, politički procesi, političke stranke, pozicije, pritisci, akteri (players), mediji (press) i najvažnije od svega moć (power).

 

Izvor: NDI Slovačka

Fotografija: NDI

Galerija

Gallery

Newsletter


© Copyright 2014. Powered by WordPress