Washington D.C., 10. ožujka 2013. – Dio zakonodavstva koje je na snazi u Washingtonu o lobistima je Foreign Agents Registration Act (FARA). Donesen 1938. godine, FARA zahtijeva od osoba koje djeluju kao agenti stranih principala (bilo koje strane vlade, političke stranke, kao pojedinac, poduzeće ili drugi subjekt) da periodično podnose izvještaj o lobističkim aktivnostima.

Kada je Kongres donosio zakon, težio je osiguranju toga da vlada SAD-a kao i sami građani imaju informaciju o identitetima osoba uključenih u političke aktivnosti, ako su ujedno i strani službenici te da se njihove aktivnosti stave u kontekst udruženja iz kojih dolaze. Nadzor nad zakonom i aktivnostima inozemnih lobista provodi Ministarstvu pravosuđa SAD-a.

Diplomati i drugi službeni strani predstavnici vlade su isključeni iz registracije u FARA-u, a iznimka postoji za svakoga angažiranog u poslovanju isključivo komercijalne prirode – stvarajući rupe u zakonu za ljude koji rade u nepolitičkom sektoru u ime inozemnog predstavništva.

Dok nije postojao Lobbying Disclosure Act (LDA) do 1995. godine, svatko zadužen za lobiranje i uključen u političko lobiranje bio je obvezan registrirati se pod FARA, a danas se ti isti mogu registrirati pod LDA. Međutim, svatko tko djeluje kao agent strane vlade ili političke stranke još uvijek se mora registrirati pod FARA.

Agenti su dužni registrirati se u Ministarstvu pravosuđa SAD-a, objaviti detaljne financijske i poslovne podatke te održavati detaljne evidencije koje su otvorene za javni uvid. Definicija agenta u FARA-u u usporedbi s definicijom lobista pod LDA puno je šira te može uključivati, na primjer, rad na utjecanju na javno mnijenje.

Izvor: Dummies.com

Prijevod i prilagodba: Daria Arežina

Galerija

Gallery

Newsletter


© Copyright 2014. Powered by WordPress