Beč, 1. rujna 2012. – Za mnoge građane Europska unija još uvijek je nepoznanica te im je nejasno kako se formiraju europske javne politike. Poduzete mjere radi veće transparentnosti, posebno Europskog registra za transparentnost, još uvijek izazivaju više poteškoća nego rješenja. Ova studija daje pregled aktivnosti lobističkih organizacija, prenosi Alter-EU.

Kako izgleda panorama lobističkih institucija i lobista u Bruxellesu koji se u većoj ili manjoj mjeri smatra problematičnim? Je li moguće ići detaljnije s obzirom na distribuciju organizacija, ljudi i financija u vidu interesa reprezentacije Europske unije i kako vrednovati odnos snaga između različitih društvenih interesa i njihovih udruženja? Ključna su to pitanja istraživanja doktora Dieter Plehwea s Vienna Chamber of Labour provedenog u kolovozu i rujnu 2011. godine.

Zbog ograničenog vremena i kapaciteta, ova kratka studija može pružiti obrazloženu aproksimaciju predmetne biti s obzirom da bi zadovoljavajući odgovori na postavljena pitanja zahtijevala dužu studiju i opsežne ankete. Cilj je studije razviti preliminarne, razumljive i vjerodostojne procjene na temelju postojećih setova podataka. Mnogo toga ovisit  će o budućem razvoju Europskog registra za transparentnost koji u svom trenutnom stanju i dalje pruža substandardne informacije. Fokus istraživanja usredotočen je na stanje u  Europskom registru koji je, zbog manjka kvalitete, tek rijetko korišten u izradi studije.

Studija se bavi razvojem lobističke panorame Bruxellesa generalno, zatim nastavlja detaljniju analizu organizacije u pogledu udjela različitih društvenih skupina, a u nastavku je istraživanje potrepljeno brojem zaposlenog osoblja kako bi se dobio uvid u odnos rada i kapitala. Njemačka je poslužila kao država relevantnih standarda na nacionalnoj razini te studija specificira opću situaciju na temelju tri područja politike – financije, promet i klimatske politike. Nadalje se razmatra razvoj post-demokratskih uvjeta na državnoj razini i problemi nakon nacionalne demokracije Europi te šesto poglavlje zaključuje studiju sažetkom dosadašnjih otkrića.

Doktor Dieter Plehwe diplomirao je 1989. godine na Fakultetu političkih znanosti na sveučilištu Philipps u Marburgu gdje je 1998. godine i doktorirao. Od 1996. godine zaposlen je kao istraživač u Social Science Research Center u Berlinu, a kratak period predavao je i na sveučilištu Yale kao i na sveučilištu u Beču.

Studija slučaja: An analysis of available statistical data on the development and on the unequal status of the representation of interests in Brussels (organisations, personnel, finance)

Prijevod i prilagodba: Daria Arežina

Galerija

Gallery

Newsletter


© Copyright 2014. Powered by WordPress